Научен доклад ID 2228 : 2022/3
ПОДОБРЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Бистра Георгиева, Младен Велков

Наличието и прилагането на система за управление в предприятията и в частност – в предприятията от транспортния сектор, е от фундаментално значение за ефективността, целесъобразността и резултатността на управленския процес. По своята същност системите за управление са сложни системи, което определя и изисква интегрирането на множество подсистеми с диференцирани функции, които да взаимодействат координирано и систематично за постигането на управленските цели.


система за управление управленски процес управленски решения интегриране на системи конкурентоспособност проектно-ориентиран подход за управление организационна култура насърчаване на иновациите управление чрез целиmanagement system management pБистра Георгиева Младен Велков

BIBLIOGRAPHY

[1] Kwon, Dae-Bong. Human capital and its measurement. (2009). The 3rd OECD World Forum on “Statistics, Knowledge and Policy”.

[2] Kuzubov, A.A. Analiz sistemy upravleniya konkurentosposobnostyu predpriyatiy. s. 1028-1031. Fundamentalnyye issledovaniya, №12, 2015.
( [2] Кузубов, А.А. Анализ системы управления конкурентоспособностью предприятий. с. 1028-1031. Фундаментальные исследования, №12, 2015. )

[3] PMI Lexicon of Project Management Terms. (2017)

[4] Drakar, Pitar. Praktika na menidzhmanta. (2001). Izdatelstvo „Klasika i stil“.
( [4] Дракър, Питър. Практика на мениджмънта. (2001). Издателство „Класика и стил“. )

[5] Upravlenie chrez tseli. (2019). https://www.novavizia.com/upravlenie-chrez-...
( [5] Управление чрез цели. (2019). https://www.novavizia.com/upravlenie-chrez-... )

[6] Georgieva, Teodora. Otsenka na inovtsionniya menidzhmant na organizatsiyata. (2016).
( [6] Георгиева, Теодора. Оценка на иновционния мениджмънт на организацията. (2016). )

[7] Inovatsionna strategiya za inteligentna spetsializatsiya na R Balgariya 2014-2020 g. https://www.mi.government.bg/files/useruplo...
( [7] Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р България 2014-2020 г. https://www.mi.government.bg/files/useruplo... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките