Научен доклад ID 2227 : 2022/3
ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР –ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ

Дияна Гешкова Маринова

Подборът на човешките ресурси обхваща всички дейности, които могат да се разглеждат като елементи от процеси, между които се осъществяват сложни причинно-следствени връзки и са в непрекъсната зависимост. Системата за подбора и оценката на персонала е дейност, която с различни подходи на входа и чрез съответните дейности ги трансформира в резултат – изход, който най-често може да се дефинира като определено състояние на количествените и качествени характеристики на заетите и равнището на тяхното трудово представяне. Ето защо този процес е ключов и със съществено значение за организациите, който изисква необходимата отговорност.

Настоящата разработка има за цел да анализира и представи теоретичните аспекти на подбора и оценката на човешкия фактор в публичния сектор.

За целта са анализирани и представени ключовите моменти при осъществяване на дейностите по подбор и оценка на човешкия фактор в публичните организации.


подбор оценка човешки ресурси управление публичен сектор.selection evaluation human resources management public sector.Дияна Гешкова Маринова

BIBLIOGRAPHY

[1] Armstrong, M., Upravlenie na choveshkite resursi, Izd. „Delfin pres”, 2003 g.
( [1] Армстронг, М., Управление на човешките ресурси, Изд. „Делфин прес”, 2003 г. )

[2] Arnaudov, B., Tendentsii v razvitieto na choveshkite resursi v transporta, IK – UNSS, Sofiya, 2013.
( [2] Арнаудов, Б., Тенденции в развитието на човешките ресурси в транспорта, ИК – УНСС, София, 2013. )

[3] Boyadzhiev, D., Menidzhmant na choveshkite resursi, Izd. „Delfin pres”, 2004g.
( [3] Бояджиев, Д., Мениджмънт на човешките ресурси, Изд. „Делфин прес”, 2004г. )

[4] Bilsbari, Dzh., Kak da namerim i zadarzhim podhodyashtite hora, Izd. „Info Dar”, Sofiya, 2007g.
( [4] Билсбъри, Дж., Как да намерим и задържим подходящите хора, Изд. „Инфо Дар”, София, 2007г. )

[5] Vladimirova, K. i dr., Upravlenie na choveshkite resursi, UI „Stopanstvo”, 1999g.
( [5] Владимирова, К. и др., Управление на човешките ресурси, УИ „Стопанство”, 1999г. )

[6] Metodicheski ukazaniya za formulirane, utvarzhdavane i otsenka na izpalnenieto na tseli po prilagane na sistemata za upravlenie po tseli (SUTs) v MVR.
( [6] Методически указания за формулиране, утвърждаване и оценка на изпълнението на цели по прилагане на системата за управление по цели (СУЦ) в МВР. )

[7] Mirchev, M., i kol., Organizatsionno povedenie, Izd. „Avangard prima”, Sofiya, 2007g.
( [7] Мирчев, М., и кол., Организационно поведение, Изд. „Авангард прима”, София, 2007г. )

[8] Mushkarov, G., Administrirane na personal, Izd. «Dobi pres» EOOD, Sofiya 2008g.
( [8] Мушкаров, Г., Администриране на персонал, Изд. «Доби прес» ЕООД, София 2008г. )

[9] Neykova, D., Upravlenie na choveshkite resursi i na personala, Izd. „Ral-Kolobar”, Sofiya, 2004g.
( [9] Нейкова, Д., Управление на човешките ресурси и на персонала, Изд. „Рал-Колобър”, София, 2004г. )

[10] Paleshutski K., Menidzhmant. Opitat na vodeshtite firmi v sveta, Izd. „Forchan”, Blagoevgrad, 1994g.
( [10] Палешутски К., Мениджмънт. Опитът на водещите фирми в света, Изд. „Форчън”, Благоевград, 1994г. )

[11] Pachev, T., Upravlenie na personala, UI „Stopanstvo”, Sofiya, 2009g.
( [11] Пачев, Т., Управление на персонала, УИ „Стопанство”, София, 2009г. )

[12] Paleshutski, K., Menidzhmant. Opitat na vodeshtite firmi v sveta, Izd.„Forchan”, Blagoevgrad, 2004 g.
( [12] Палешутски, К., Мениджмънт. Опитът на водещите фирми в света, Изд.„Форчън”, Благоевград, 2004 г. )

[13] Stoykov, I., Kolichestveni metodi v upravlenieto, AI „D.Tsenov”, Svishtov, 2005g.
( [13] Стойков, И., Количествени методи в управлението, АИ „Д.Ценов”, Свищов, 2005г. )

[14] Semerdzhiev, Tsv. Strategichesko rakovodstvo i liderstvo, Izd. ”Lider”, Sofiya, 2007g.
( [14] Семерджиев, Цв. Стратегическо ръководство и лидерство, Изд. ”Лидер”, София, 2007г. )

[15] Stancheva, A., Osnovi na upravlenieto, IK „Steno”, Varna, 2003 g.
( [15] Станчева, А., Основи на управлението, ИК „Стено”, Варна, 2003 г. )

[16] Stefanov, N., D. Keremedchiev, Upravlenie na choveshkiya faktor v organizatsiyata. Institut po strategichesko upravlenie, Sofiya-Burgas, 2004g.
( [16] Стефанов, Н., Д. Керемедчиев, Управление на човешкия фактор в организацията. Институт по стратегическо управление, София-Бургас, 2004г. )

[17] Paunov, M., Strategii na biznesa, IK – UNSS, S,. 2012.
( [17] Паунов, М., Стратегии на бизнеса, ИК – УНСС, С,. 2012. )

[18] Peycheva, M., Upravlenie na choveshkite resursi, Izd. „Trakiya – M“, S., 2012.
( [18] Пейчева, М., Управление на човешките ресурси, Изд. „Тракия – М“, С., 2012. )

[19] Harizanova, M. i dr., Upravlenie na choveshkite resursi. Investitsiya v badeshteto. Izd. „Avangard Prima”, Sofiya, 2006g.
( [19] Харизанова, М. и др., Управление на човешките ресурси. Инвестиция в бъдещето. Изд. „Авангард Прима”, София, 2006г. )

[20] Harizanova, M., M., Lambovska, Model na upravlenskiya protses na nabirane i podbor na choveshkite resursi, http://research.unwe.bg/br12/2.pdf (20.07.2020)
( [20] Харизанова, М., М., Ламбовска, Модел на управленския процес на набиране и подбор на човешките ресурси, http://research.unwe.bg/br12/2.pdf (20.07.2020) )

[21] Hristova, T., Menidzhmant na choveshkite resursi, Izd. „Princeps”, Varna, 2006g.
( [21] Христова, Т., Мениджмънт на човешките ресурси, Изд. „Princeps”, Варна, 2006г. )

[22] Shopov, D. i dr., Upravlenie na choveshkite resursi, Izd. „Trakiya-M”, Sofiya, 2008g.
( [22] Шопов, Д. и др., Управление на човешките ресурси, Изд. „Тракия-М”, София, 2008г. )

[23] Shopov., D., Upravlenie na choveshkite resursi – analiz i proektirane na sistemata za upravlenie na choveshkite resursi, Izd.„Trakiya-M”, Sofiya, 2003g.
( [23] Шопов., Д., Управление на човешките ресурси – анализ и проектиране на системата за управление на човешките ресурси, Изд.„Тракия-М”, София, 2003г. )

[24] Shopov, D., Narachnik po upravlenie na choveshkite resursi, Izd. „Trud i pravo”, Sofiya, 2002g.
( [24] Шопов, Д., Наръчник по управление на човешките ресурси, Изд. „Труд и право”, София, 2002г. )

[25] Peretti, J.M. Function personnel et management des resources humaines, E.S.S.E.C., Paris, 1991

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките