Научен доклад ID 2226 : 2022/3
ПОДХОД И АЛГОРИТЪМ ЗА МНОГОФАКТОРНО КОЛИЧЕСТВЕНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Калина Атанасова Семова

Настоящата публикация е част от комплекта авторски разработки, свързани с подобряване на метрологичната характеристика на методите за оценяване на иновативността. Предлага се универсален подход, приложим в широко пространство при анализи върху неформализирани или слабо формализирани данни и/или, когато необходимата оценъчна информация не може да бъде получена по експериментален и аналитичен път. Приносни моменти в нея са алгоритмичното структуриране на единен подход към оценяването на различни аспекти на иновативността и графичната интерпретация на този подход. Очаква се значително по-висока точност и адекватност на оценките и достоверни отговори на въпросите: от какво зависи иновативността, какви са факторите, които благоприятстват развитието на иновациите, кои са предизвикателствата, които препятстват това развитие и какво е влиянието им. По-високата точност при измерването се постига благодарение на това, че се отчита индивидуалната компетентност на експертите в мултисубектната експертиза. Факторите и предизвикателствата не само се ранжират, но и количествено се определят, с което става възможно да се провежда иновативна политика, свързана с инвестициите за иновации.


Иновативност индикатори за оценка многофакторна мултисубектна експертиза количествено оценяванеInnovation evaluation indicators multifactorial multi-subject expertise quantitative evaluationКалина Атанасова Семова

BIBLIOGRAPHY

[1] European Commission. Оslo Manual. https://www.oecd.org/science/inno/2367614.p...

[2] Yakovleva E.A. Otsenka inovatsionnogo potrentsiala predpriyatiya. Voprosy innovatsionnoy ekonomiki. Tom 8, nomer 2. 2018g.
( [2] Яковлева Е.А. Оценка иновационного потренциала предприятия. Вопросы инновационной экономики. Том 8, номер 2. 2018г. )

[3] K. Semova, Hristov, H,, Influence of the Individual Competence of the Experts on the Multicriteria Subjective Assessment, International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 2021
( [3] К. Semova, Христов, Х,, Influence of the Individual Competence of the Experts on the Multicriteria Subjective Assessment, International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 2021 )

[4] K. Semova, D. Todorova. Podhodi za opredelyane i metodi za otsenka na inovativnostta i tyahnoto prilozhdenie v transportnite predpriyatiya. Mahnika, transport, komunikatsii 2021.
( [4] К. Семова, Д. Тодорова. Подходи за определяне и методи за оценка на иновативността и тяхното прилождение в транспортните предприятия. Махника, транспорт, комуникации 2021. )

[5] Klasisifkatsiya na klasterniya analiz. https://imht.ru/bg/innovatika/klasternyi-an... osnove-postroennoi-modeli-primenenie.html
( [5] Класисифкация на клъстерния анализ. https://imht.ru/bg/innovatika/klasternyi-an... osnove-postroennoi-modeli-primenenie.html )

[6] M.Hristova. Avtoreferat na disertatsiya «Kolichestveni metodi za otsenyavane na kachestvoto na universitestvoto obrazovanie». 2007 g.
( [6] M.Hristova. Автореферат на дисертация «Количествени методи за оценяване на качеството на университеството образование». 2007 г. )

[7] AVGM. Otsenka na inovativniya potentsial na predpriyatieto. https://awgm.ru/bg/ocenka-innovacionnogo-po...
( [7] AVGM. Оценка на иновативния потенциал на предприятието. https://awgm.ru/bg/ocenka-innovacionnogo-po... )

[8] D. Damyanov, Kasabadzhieva. St.. Model za izmervane na stepenta na inovativnost. http://mech-ing.com/journal/Archive/2009/3-...
( [8] Д. Дамянов, Касабаджиева. Ст.. Модел за измерване на степента на иновативност. http://mech-ing.com/journal/Archive/2009/3-... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките