Научен доклад ID 2216 : 2022/2
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ В АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПИЯТИЕ И МОДЕЛИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Теодора Рупска

В статията са систематизирани възможностите за организиране на центрове за отговорност в автотранспортно предприятие и са разработени модели за информационно осигуряване за определяне на ефективността от дейността им. Разработена в три части. В първа част са представени видовете центрове за отговорност. Втора част е посветена на изследване на възможностите за организиране на центрове за отговорност за оперативните дейности в автотранспортното предприятие. В трета част са представени разработени от автора модели за информационно осигуряване на управлението за центровете за отговорност в автотранспортното предприятие, за определяне на ефективността от работата им.


центрове за отговорност автотранспортно предприятие организиране модели за информационно осигуряване.responsibility centres motor vehicle enterprise organization information assurance models.Теодора Рупска

BIBLIOGRAPHY

[1] Lambovska, M., Osnovni printsipi za otsenyavane v byudzhetniya kontrol na organizatsiyata, „Mehanika, transport, komunikatsii“ tom 14, broy 1, 2016 g., statiya № 1286
( [1] Ламбовска, М., Основни принципи за оценяване в бюджетния контрол на организацията, „Механика, транспорт, комуникации“ том 14, брой 1, 2016 г., статия № 1286 )

[2] Rupska, T., Upravlensko schetovodstvo v agrarnite predpriyatiya – problemi i resheniya, „IK – UNSS“, Sofiya, 2014 g.
( [2] Рупска, Т., Управленско счетоводство в аграрните предприятия – проблеми и решения, „ИК – УНСС“, София, 2014 г. )

[3]MSFO 8 - Operativni Segmenti ot 12.17.2014 (balans.bg) posledno poseshtenie na 27.10. 2022.
( [3]МСФО 8 - Оперативни Сегменти от 12.17.2014 (balans.bg) последно посещение на 27.10. 2022. )

[4] Demski, J., Managerial Uses of Accounting Information, University of Florida, Springer, 2008.

[5] Hilton, R. W. &. Platt D. E, Managerial Accounting Creating Value in a Dynamic Business Environment, McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York, NY 10121, Eleventh Edition, 2017.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките