Научен доклад ID 2212 : 2022/2
КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН СОФТУЕР ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ “РАЗХОДИ-ПОЛЗИ” НА ГРАДСКА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Йорданка Бонева

Оценяването на бъдещи проекти за транспортна инфраструктура е предизвикателство, тъй като изисква прогнозиране на бъдещото търсене на транспортна услуга и тенденциите в социално-икономическото развитие. Освен това изисква монетизиране на фактори като пътни инциденти, замърсяване на въздуха и шум. Тази публикация има за цел да представи ролята на софтуера за симулация на трафик за оценка на бъдещи инфраструктурни проекти, както и ролята на софтуера в процеса на анализа „разходи-ползи”. В тази връзка беше представена ролята на софтуера за симулация на пътен трафик на всеки етап и беше разработен концептуален модел като диаграма в тази статия.


концептуален модел; анализ „разходи-ползи”; инфраструктура; софтуер; транспортна симулацияconceptual model; cost-benefit analysis; infrastructure; software; traffic simulationЙорданка Бонева

BIBLIOGRAPHY

[1] Sartori, D., G. Catalano, M. Genco, Ch. Pancotti, E. Sirtori, S. Vignetti, Ch. Del Bo, “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, ISBN 978-92-79-34796-2, DOI:10.2776/97516, European Union, pp. 1-355, 2015, https://ec.europa.eu/regional_policy/source... cba_guide.pdf

[2] Stoyanov, P., S. Kostadinov, “Opportunities for Simulation of Road Situation in the Conditions of the City of Ruse”, Proceedings of University of Ruse, volume 59, book 4.2., pp. 171-176, 2020, (in Bulgarian)

[3] Madjarski, E., G. Mladenov, D. Saliev, D. Draganov, “Research and analysis of traffic flows at a complex roundabout”, XVI International scientific and technical conference trans& MOTAUTO ’09, Sunny Beach, Vol. 2, ISSN 1313-5031, pp. 83-85, 2009, (in Bulgarian)

[4] Astinov, I., E. Madjarski, S. Stoiadinov, D. Saliev, G. Mladenov, K. Kovachev, P. Fileva, “Research and improve the capacity of intersections in urban conditions”, Automation and Informatics ISSN 0861-7562, pp 62-65, 2011, (in Bulgarian)

[5] Saprykin, O., O. Saprykina, “Validation of Transport Infrastructure C hanges via Microscopic Simulation: A Case Study for the City of Samara, Russia”, 2017 5th IEEE International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS), Naples, Italy, IEEE Xplore, DOI: 10.1109/MTITS.2017.8005617, pp. 774-779, 2017

[6] Milevich, D., V. Melnikov, V. Karbovskii, V. Krzhizhanovskaya, “Simulating an impact of road network improvements on the performance of transportation systems under critical load: agent-based approach”, 5th International Young Scientist Conference on Computational Science, Procedia Computer Science 101 DOI: 10.1016/j.procs.2016.11.030, pp. 253 – 261, 2016

[7] Dimitrov, St., Optimal Control of Traffic Lights in Urban Area, International Conference Automatics and Informatics- ICAI 2020, Technically supported by: Technical University of Varna, IEEE by Bulgarian section and Federation of the Scientific Engineering Unions, Varna, Bulgaria, E-ISBN:978-1-7281-9308-3, DOI: 10.1109/ICAI50593.2020. 9311318, pp. 1-6, , 2020

[8] Garvanov, I., M. Garvanova, D. Borissova, B. Vasovic, D. Kanev, “Towards IoT-Based Transport Development in Smart Cities: Safety and Security Aspects”, Business Modeling and Software Design. BMSD 2021. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 422, ISSN:1865-1348, Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-79976-2_2... pp 392-398, 2021.

[9] Stoilova, K., T. Stoilov, Vl. Ivanov. “Bi-Level Optimization as a Tool for Implementation of Intelligent Transportation Systems”, Cybernetics and Information Technologies, Vol.17, No 2, Print ISSN: 1311-9702, Online ISSN: 1314-4081, DOI: 10.1515/cait-2017-0019, pp 97-105, 2017.

[10] Krusteva., R., A. Boneva, “Hybrid Controller using Fuzzy Logic”, Academic Open Internet Journal (AOIJ), ISSN 1311-4360, Vol. 3, Part.1: Electronics and Electrotechnics, pp. 1-4, 2000

[11] Stoilova, K., T. Stoilov, K. Pavlova, “Traffic Management of Urban Network by Bi-level Optimization”, Journal Information Technologies and Control, Online ISSN: 2367-5357 ISSN: 2367-5357, Issue 4, DOI: 10.7546/itc-2019-0017, pp.12-21, 2019

[12] Boneva, Y., Intelligent Approach to Infrastructure Changes in Urban Environment, Proceedings of XXX International Scientific Conference Electronics - ET2021, Sozopol, Bulgaria, IEEE Xplore, Electronic ISBN:978-1-6654-4518-4, Print on Demand (PoD) ISBN:978-1-6654-4519-1IEEE, DOI: 10.1109/ET52713.2021.9579591, pp. 1-4, 2021

[13] Aimsun Next - https://www.aimsun.com/aimsun-next/ (last visited 10.08.2022)

[14] Saidallah, M., A. El Fergougui, A. El. Elalaoui, “A Comparative Study of Urban Road Traffic Simulators”, 5th International Conference on Transportation and Traffic Engineering (ICTTE 2016), MATEC Web of Conferences, Vol.81, pp. 1-6, 2016 DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201681050...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките