Научен доклад ID 2211 : 2022/2
КОМУНИКАЦИЯ „ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО – ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ В АВТОМАТИЗИРАН КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ

Кхалдон Ал-Кармади

Целта на всеки контейнерен терминал е да се повиши ефективността, за да може да се справи с увеличаването на търсенето и размера на контейнерните кораби. Като се има предвид ограниченото пространство и ресурси на всеки кон¬тейнерен терминал и високата цена за увеличаване на капацитета, автома¬ти¬зацията може да бъде ефективна алтернатива. Автоматизираният контей¬не¬рен терминал се превърна в световна тенденция, която се прилага към много гле¬ми контейнерни терминали. В допълнение, много изследвания се фо¬ку¬си¬рат върху тази тема, за да използват автоматизация и други технологии за по¬в謬ша¬ване на ефективността в контейнерните терминали. Настоящата публикация използва технологията на „Интернет на нещата“ (Internet of Things – IoT) за повишаване на транспортната ефективност на автоматизиран контейнерен терминал. В допълнение е предложен алгори¬тъм за повишаване на ефективността в автоматизирания контейнерен терми¬нал и постигане на целта на изследването. Накрая са показани резултатите от симулация, целяща да бъде доказан ефектът от използването на пред¬ло-же¬ния алгоритъм за намаляване на общото време за разтоварване и редуциране на таксите за обработка на терминала.


Автоматизиран контейнерен терминал Интернет на нещата Комуникации „превозно средство – превозно средство“ и „превозно средство – инфраструктура“ Симулации Ефективност.Automated Container Terminal Internet of Things Vehicle-to-Vehicle and Vehicle-toКхалдон Ал-Кармади

BIBLIOGRAPHY

[1] Angeloudis, P., & Bell, M. G. H. (2010). An uncertainty-aware AGV assignment algorithm for automated container terminals. Transportation Research Part E, 46, 354–366.

[2] Ashokkumar, K., Sam, B., & Arshadprabhu, R. (2015). Cloud Based Intelligent Transport System. Procedia Computer Science, 58-63.

[3] Bish, E. K., Chen, F. Y., Leong, Y. T., Nelson, B. L., Ng, J. W. C., & Simchi-Levi, D. (2005). Dispatching vehicles in a mega container terminals. OR Spectrum, 27, 491–506.

[4] Briskorn, D., Drexl, A., & Hartmann, S. (2006). Inventory-based dispatching of automated guided vehicles on container terminals. OR Spectrum, 28, 611–630.

[5] Carlo, H., Vis, I., & Roodbergen, K. (2014). Transport operations in container terminals: Literature overview, trends, research directions and classification scheme. European Journal of Operational Research, 1-13.

[6] Gawrilow, E., Klimm, M., Möhring, R. H., & Stenzel, B. (2012). Conflict-free vehicle routing: Load balancing and deadlock prevention. European Journal of Transport Logistics, 1, 87–111.

[7] Gawrilow, E., Köhler, E., Möhring, R. H., & Stenzel, B. (2008). Dynamic routing of automated guided vehicles in real-time. In Krebs, & Jäger, (Eds.), Mathematics – Key technology for the future (pp. 165–177).

[8] Gnimpieba, Z., Nait-Sidi-Moh, A., Durand, D., & Fortin, J. (2015). Using Internet of Things Technologies for a Collaborative Supply Chain: Application to Tracking of Pallets and Containers. Procedia Computer Science, 550-557.

[9] Guler, S., Menendez, M., & Meier, L. (2014). Using connected vehicle technology to improve the efficiency of intersections. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 121-131.

[10] Haass, R., Dittmer, P., Veigt, M., & Lutjen, M. (2015). Reducing food losses and carbon emission by using autonomous control – A simulation study of the intelligent container. International Journal of Production Economics, 400-408.

[11] He, J., Huang, Y., Yan, W., & Wang, S. (2015). Integrated internal truck, yard crane and quay crane scheduling in a container terminal considering energy consumption. Expert Systems with Applications, 2464-2487.

[12] Homchaudhuri, B., Pisu, P., & Ozguner, U. (2015). Secure Vehicle Localization and Cruise Control for Connected Vehicles. IFAC-PapersOnLine, 1192-1197.

[13] Kezic , D., Vujovic , I., & Gudelj, A. (2007). Petri net approach of collision prevention supervision design in port transport system. Promet – Traffic & Transportation, 19(5), 269–275.

[14] Kim, K. H., & Bae, J. W. (2004). A look-ahead dispatching method for automated guided vehicles in automated port container terminals. Transportation Science, 38(2), 224–234.

[15] Kim, K. H., Jeon, S. M., & Ryu, K. R. (2006). Deadlock prevention for automated guided vehicles in automated container terminals. OR Spectrum, 28, 659–679.

[16] Koo, P. H., Lee, W. S., & Jang, D. W. (2004). Fleet sizing and vehicle routing for container transportation in a static environment. OR Spectrum, 26, 193–209.

[17] Lee, I., & Lee, K. (2015). The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. Business Horizons, 431-440.

[18] Lehmann, M., Grunow, M., & Günther, H. O. (2006). Deadlock handling for real-time control of AGVs at automated container terminals. OR Spectrum, 28, 631–657.

[19] Li, C. L., & Vairaktarakis, G. L. (2004). Loading and unloading operations in container terminals. IIE Transactions, 36(4), 287–297.

[20] Luo, J., & Wu, Y. (2015). Modelling of dual-cycle strategy for container storage and vehicle scheduling problems at automated container terminals. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 49-64.

[21] Ng, W. C., Mak, K. L., & Zhang, Y. X. (2007). Scheduling trucks in container terminal using a genetic algorithm. Engineering Optimization, 39(1), 33–47.

[22] Nishimura, E., Imai, A., & Papadimitriou, S. (2005). Yard trailer routing at a maritime container terminal. Transportation Research Part E, 41, 53–76.

[23] Osman, O., & Ishak, S. (2015). A network level connectivity robustness measure for connected vehicle environments. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 48-58.

[24] Park, Y. H., Kim, H. J., & Lee, C. (2009). Ubiquitous software controller to prevent deadlocks for automated guided vehicle systems in a container port terminal environment. Journal of Intelligent Manufacturing, 20, 321–325.

[25] Rashidi, H., & Tsang, E. P. K. (2011). A complete and an incomplete algorithm for automated guided vehicle scheduling in container terminals. Computers and Mathematics with Applications, 61, 630–641.

[26] Siror, J., Huanye, S., & Dong, W. (2011). RFID based model for an intelligent port. Computers in Industry, 795-810.

[27] Sun, C. (2012). Application of RFID Technology for Logistics on Internet of Things. AASRI Procedia, 106-111.

[28] Talebpour, A., Mahmassani, H., & Hamdar, S. (2015). Modeling lane-changing behavior in a connected environment: A game theory approach. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 216-232.

[29] Tsai, F., & Huang, C. (2012). Cost-Benefit Analysis of Implementing RFID System in Port of Kaohsiung. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40-46.

[30] UNCTAD, (2011). (United Nations Conference on Trade and Development) secretariat. Review of Maritime Transport 2011, United Nations publication.

[31] Wu, Y., Luo, J., Zhang, D., & Dong, M. (2013). An integrated programming model for storage management and vehicle scheduling at container terminals. Research in Transportation Economics, 13-27.

[32] Xin, J., Negenborn, R., Corman, F., & Lodewijks, G. (2015). Control of interacting machines in automated container terminals using a sequential planning approach for collision avoidance. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 377-396.

[33] Xing, Y., Yin, K., Quadrifoglio, L., & Wang, B. L. (2012). Dispatch problem of automated guided vehicles for serving tandem lift quay crane. Transportation Research Record, 79–86.

[34] Zeng, J., & Hsu, W. J. (2008). Conflict-free container routing in mesh yard layouts. Robotics and Autonomous Systems, 56, 451–460.

[35] Zeng, Q., Yang, Z., & Lai, L. (2009). Models and algorithms for multi-crane oriented scheduling method in container terminals. Transport Policy, 16, 271–278.

[36] Zhang, L. W., Ye, R., Huang, S. Y., & Hsu, W. J. (2005). Mixed integer programming models for dispatching vehicles at a container terminal. Journal of Applied Mathematics & Computing, 17(1–2), 145–170.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките