Научен доклад ID 2204 : 2022/4
АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Мая Ганева, Магдалена Петрова-Кирова

В условията на пазарна икономика възниква необходимостта от по-ефективно и резултатно управление на стопанската дейност. В резултат на настъпилите сериозни изменения в световната икономика, касаещи организационната и управленска структура на пазара, където се формира силна конкуренция на търсенето и предлагането, всяка една дейност, извършвана от предприятията, трябва да се разгледа през призмата на неговата ефективност и конкурентоспособност. Това е свързано с непрекъснато наблюдение и анализиране състоянието на пазара и всяко едно фирмено решение следва да се основава на голяма по обем техническа, технологична и икономическа информация. Тази информация трябва да бъде пълна, точна, своевременна и достоверна, за да бъде взето адекватно решение спрямо съответната ситуация. Това е от особена важност за транспорта в т.ч. и железопътния, тъй като допринася за осъществяването на връзките между отделните отрасли и предприятия, обслужва населението, като осъществява превозването му до и от работното място, до мястото за живеене или отдих.


анализ приходи финансов резултатanalysis revenue financial resultМая Ганева Магдалена Петрова-Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Staneva, V., M. Petrova-Kirova, „Schetovodni standarti. Prilozhenie za transportni predpriyatiya“, izd. Avangard Prima, Sofiya, 2021 g., s. 239 – 260,
( [1] Станева, В., М. Петрова-Кирова, „Счетоводни стандарти. Приложение за транспортни предприятия“, изд. Авангард Прима, София, 2021 г., с. 239 – 260, )

[2] Tehnologiya na rabota s klienti po prodazhba na bileti i reklamatsii v „Sistema za onlayn rezervatsiya i biletoizdavane“ – vatreshni pravila,
( [2] Технология на работа с клиенти по продажба на билети и рекламации в „Система за онлайн резервация и билетоиздаване“ – вътрешни правила, )

[3] Instruktsiya za otchitaneto na prihodite ot patnicheska deynost v „BDZh- PP“ EOOD – vatreshni pravila,
( [3] Инструкция за отчитането на приходите от пътническа дейност в „БДЖ- ПП“ ЕООД – вътрешни правила, )

[4] Kasarova, V., „Finansov analiz“, Nov balgarski universitet, Sofiya, 2013 g.
( [4] Касърова, В., „Финансов анализ“, Нов български университет, София, 2013 г. )

[5] Targovski registar, dostapen na: http://www.brra.bg/
( [5] Търговски регистър, достъпен на: http://www.brra.bg/ )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките