Научен доклад ID 2201 : 2022/4
РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ПРАГА НА СТАРТИРАНЕТО НА ТРЕТИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД И ПРИЕМАНЕТО НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Василена Йосифова, Даниела Тодорова

Членството на България в Европейския съюз дава възможност на страната за нови пазарни отношения, както и за увеличаване на преките чуждестранните инвестиции. Също така България може да разчита на сериозна финансова подкрепа от финансови институции и фондове в рамките на разширения Европейски съюз. Присъединяването ни към ЕС допринася за постигане на: по-висок стандарт на живот, подобрено икономическо благосъстояние, по-висок международен престиж, укрепване на демокрацията, увеличаване на конкуренцията, свободно движение на работна сила, стоки, услуги и капитали, подобряване в дългосрочен план на транспортната инфраструктура, прозрачност на правилата за данъчно облагане и корпоративната финансова отчетност, както и опростени процедури при администрирането на трансгранични доставки с други държави-членки от Европейския съюз.

България има и централна роля в региона, тъй като геополитическото й положение я прави свързващо звено между Балканите и регионите на Черно море и мост за взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция.

В доклада се проследяват някои аспекти от развитието и ползите на България като пълноправен член на ЕС след 2007 година.


Европейски съюз; членство; Механизъм Свързана Европа; План за възстановяване и устойчивостEuropean Union; membership; Connected Europe Facility; Recovery and sustainability planВасилена Йосифова Даниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Draganov, Zh., „Pravo na Evropeyskiya sayuz“, IK na UNSS, 2012
( [1] Драганов, Ж., „Право на Европейския съюз“, ИК на УНСС, 2012 )

[2] https://europa.eu/ i https://www.europarl.europa.eu/
( [2] https://europa.eu/ и https://www.europarl.europa.eu/ )

[3] Mnogogodishnata finansova ramka na Evropeyskiya sayuz za perioda 2014-2020, Analiz i potentsialni efekti varhu Balgariya, Institut za pazarna ikonomika
( [3] Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020, Анализ и потенциални ефекти върху България, Институт за пазарна икономика )

[4] European Commission, “COM(2011) 665/3”, Bussels, XXX

[5] Sbornik s dokladi, Natsionalna nauchna konferentsiya „10 godini Balgariya v Evropeyskiya sayuz – vazdeystvie varhu razvitieto na publichnite politiki i zakonodatelstvoto, NBU, Sofiya, 2018, dostapno na: http://ebox.nbu.bg/
( [5] Сборник с доклади, Национална научна конференция „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството, НБУ, София, 2018, достъпно на: http://ebox.nbu.bg/ )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките