Научен доклад ID 2200 : 2022/4
НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА В КОНТЕКСТА НА ТРАНСФЕРНОТО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Кирил Ангелов

Всички държави се стремят да обложат със своя местен корпоративен данък дружествата, които произвеждат стоки или услуги на тяхна територия. От друга страна международните компании имат интерес да пренасочват своите производства и услуги в държавите с най-изгодни данъци.

Възприети са принципи за справедливо трансферно ценообразуване с цел постигане на максимално коректно облагане с данъци на стоките или услугите. Правилата в трансферното ценообразуване, уреждат третирането сделките между свързани лица и чрез своите механизми на действие определят равнища на покупко – продажба, отговарящи на равнищата при несвързани лица.[1]


трансферно ценообразуване; свързани лица; критерии за свързаност; независими страни (лица)transfer pricing; related parties; criteria for related parties; independent partiesКирил Ангелов

BIBLIOGRAPHY

[1] Ofitsialen sayt na Krestan BulMar: https://bulmar.com/, link: https://bulmar.com/bg/uslugi/centralen-ofis... posledno poseten 03.04.2022
( [1] Официален сайт на Крестън БулМар: https://bulmar.com/, линк: https://bulmar.com/bg/uslugi/centralen-ofis... последно посетен 03.04.2022 )

[2] Ofitsialen sayt na NAP, rubrika: https://nra.bg/wps/portal/nra/mezhdunarodni... posledno poseten 31.03.2022
( [2] Официален сайт на НАП, рубрика: https://nra.bg/wps/portal/nra/mezhdunarodni... последно посетен 31.03.2022 )

[3] Zakon za korporativnoto podohodno oblagane /ZKPO/, v sila ot 01.01.2007g., Obn. DV. br.105 ot 22 Dekemvri 2006g s posl. izm. DV. br.25 ot 29 Mart 2022g.
( [3] Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, в сила от 01.01.2007г., Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г с посл. изм. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г. )

[4] Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks /DOPK/, v sila ot 01.01.2006 g. Obn. DV. br.105 ot 29 Dekemvri 2005g., s posl. izm. i dop. DV. br.25 ot 29 Mart 2022g.
( [4] Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, в сила от 01.01.2006 г. Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., с посл. изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г. )

[5] Yosifova, D. Krediti v ramkite na holdingova struktura – finansovo-schetovodni aspekti, sp. Aktiv, br.7, 2009, s.11-17
( [5] Йосифова, Д. Кредити в рамките на холдингова структура – финансово-счетоводни аспекти, сп. Актив, бр.7, 2009, с.11-17 )

[6] Ofitsialen sayt na EKSIOR - Ekspertni Otsenki : https://eksior.com/link: https://eksior.com/wp-content/uploads/2010/... posledno poseten 03.04.2022
( [6] Официален сайт на ЕКСИОР - Експертни Оценки : https://eksior.com/линк: https://eksior.com/wp-content/uploads/2010/... последно посетен 03.04.2022 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките