Научен доклад ID 2194 : 2022/4
НОВИТЕ МОМЕНТИ В МЕТОДОЛОГИЯТА ПО СФУК И ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Елисавета Младенова

Публичният сектор в България все повече се стреми да развие и допринесе за подобряване дейността на своите организации. Това са бюджетни организации, общини, държавни институции, търговски дружества с държавно участие, държавни предприятия, финансирани със средства от държавния бюджет.

Организациите от публичния сектор на този етап се характеризират с голямо разнообразие на предмета на дейност и съществено се различават по отношение на управлението и финансирането от страна на държавата.

Затова те налагат и определят свои политики, процедури, вътрешни актове и правила за вътрешен контрол, според спецификата на дейността и структурата на организация.

Вътрешният одит е част от тази структура и има за цел да носи полза и да подобрява дейността на организацията, чрез подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление.


Публичен сектор вътрешен одит система за финансово управление и контрол елементи на СФУК методология на СФУКPublic sector internal audit financial management and control system elements of financial management and control systems methodology of fЕлисавета Младенова

BIBLIOGRAPHY

[1] Zakon za finansovo upravlenie i kontrol v publichniya sektor.
( [1] Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор. )

[2] Zakon za vatreshniya odit v publichniya sektor.
( [2] Закон за вътрешния одит в публичния сектор. )

[3] Strategiyata za razvitie na vatreshniya kontrol v publichniya sektor na Republika Balgariya za perioda 2018-2020 g.
( [3] Стратегията за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018-2020 г. )

[4] Narachnik za vatreshen odit utvarden sas Zapoved № ZMF 184/06.03.2020 god. na Ministara na finansite.
( [4] Наръчник за вътрешен одит утвърден със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 год. на Министъра на финансите. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките