Научен доклад ID 2186 : 2022/1
СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ - ОБХВАТ, ТЕНДЕНЦИИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ

Симона Ангелова

Пренасочването на стокообмена на България към страните от Европейския съюз наложи браншът да се пренастрои в ускорен темп към изискванията на новите клиенти. Навлизането на големи международни спедиторски фирми на българския пазар катализира този процес. Остарялата техническа база в морските и речни пристанища, както и незадоволителното състояние на железопътната мрежа и терминали са пречка за развитието на интермодалните превози и за обслужване на транзитни товаропотоци през страната. Особено обезпокоително е отсъствието на национална стратегия за привличане на транзитни товаропотоци.

Развитието на товарният транспорт е жизнено важно за всяка икономика. Новите тенденциите, сегашните затруднения в инфраструктура и негативните ефекти от обема на транспорта налагат нови транспортни концепции. Комбинацията от различни видове транспорт и по този начин комбинация от различните силни страни на видовете транспорт може да се разглежда като решение на проблемите, пред които сме изправени. Необходими са концепции за мултимодален транспорт, които да вземат в предвид бъдещото развитие, като се създаде гъвкава и кооперативна транспортна мрежа чрез използване на различните налични транспортни ресурси.

В доклада е разгледана важността на транспортно-спедиционната дейност за бързото и ефикасно движение на стоките. Представени са тенденциите в товарния транспорт и факторите, които влияят на спедиционната дейност. Анализирани са и са набелязани основните насоки в развитието й, свързани с постоянно изменящите се изисквания на средата.


товарен транспорт спедиция логистика дейност транспортна фирма стоки превоз транспортна инфраструктураfreight transport freight forwarding logistics activity transport company goods transport transport infrastructureСимона Ангелова

BIBLIOGRAPHY

[1] https://www.tbmagazine.net/statia/razvitie-... html

[2] Varadinova J., Angelova S., „Metodika za otsenka na efektivnostta na obsluzhvane na klienti na logistichna firma“, Nauchno spisanie „Mehanika, transport, komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), br.1, 2020 g.
( [2] Varadinova J., Angelova S., „Методика за оценка на ефективността на обслужване на клиенти на логистична фирма“, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), бр.1, 2020 г. )

[3] https://www.trans.eu/

[4] https://www.contship.ru/publikacii/transpor...

[5] Funktsii i osnovnyye pravila logistiki pri perevozke gruzov (contship.ru)
( [5] Функции и основные правила логистики при перевозке грузов (contship.ru) )

[6] Holderied, Cornelius: Güterverkehr, Spedition und Logistik.

[7] Managementkonzepte für Güterverkehrsbetriebe, Speditionsunternehmen und logistische Dienstleister, München, 2005 p.17-34

[8] Bretzke, Wolf-Rüdiger/Karmin Barkawi: Nachhaltige Logistik: Antworten auf eine globale Herausforderung. Berlin Heidelberg, 2010p.33ff

[9] Lehmacher W. (2015): Wirtschaft, Gesellschaft und Logistik 2050 in Logistik – eine Industrie, die (sich) bewegt. Strategien und Lösungen entlang der Supply Chain 4.0 p.9-15

[10] Varadinova Yu., Razmov T., ”Otsenka na investitsiite vav vrazka s varianti za razvitie na zhelezopatnata infrastruktura”, Yubileyna nauchna konferentsiya po sluchay 70 godini ot sazdavaneto na katedra i spetsialnost “Ikonomika na transporta” na tema “Transportna svarzanost 2020”
( [10] Варадинова Ю., Размов Т., ”Оценка на инвестициите във връзка с варианти за развитие на железопътната инфраструктура”, Юбилейна научна конференция по случай 70 години от създаването на катедра и специалност “Икономика на транспорта” на тема “Транспортна свързаност 2020” )

[11] Importance of innovative transport concepts for inland navigation viadonau REWWay

[12] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-exp...

[13] http://ec.europa.eu/transport/media/publica...

[14] http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/down... p.28,75,76

[15] http://www.intermodal-events.com/files/inla... Slide 12

[16] Results of Internal report „SynChain“ (2015)

[17] http://www.informatie.binnenvaart.nl/docume... (slide 5-11)

[18] Pencheva V.,”DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF PHYSICAL INTERNET AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN TRANSPORT AND LOGISTICS”, Rusenski Universitet „Angel Kanchev“, Nauchni trudove ot 2021 g., http://conf.uni-ruse.bg/bg/ docs/cp21/4.2/4.2-1.pdf
( [18] Pencheva V.,”DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF PHYSICAL INTERNET AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN TRANSPORT AND LOGISTICS”, Русенски Университет „Ангел Кънчев“, Научни трудове от 2021 г., http://conf.uni-ruse.bg/bg/ docs/cp21/4.2/4.2-1.pdf )

[19] Varadinova J., Razmov T., “Metodologiya za otsenka na potentsiala i vazmozhnostite za realizatsiya na feribotni prevozi mezhdu Balgariya i Turtsiya”, Nauchno spisanie „Mehanika, transport, komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) br.3, 2020 g.
( [19] Varadinova J., Razmov T., “Методология за оценка на потенциала и възможностите за реализация на фериботни превози между България и Турция”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) бр.3, 2020 г. )

[20] Varadinova Yu. „Analiz na pazara za konteynerni prevozi za Gruziya“, Nauchno spisanie „Mehanika, transport, komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) br.1, 2020 g.
( [20] Варадинова Ю. „Анализ на пазара за контейнерни превози за Грузия“, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) бр.1, 2020 г. )

[21] Varadinova Yu., Otsenka na nivoto na kontsentratsiya na pazara na morski konteynerni prevozi za Balgariya, HVІІІ Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Menidzhmant i inzhenering`20”, (HVІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MANAGEMENT AND ENGINEERING`20), 13-16 septemvri 2020, gr. Sozopol, Balgariya.
( [21] Варадинова Ю., Оценка на нивото на концентрация на пазара на морски контейнерни превози за България, ХVІІІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг`20”, (ХVІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MANAGEMENT AND ENGINEERING`20), 13-16 септември 2020, гр. Созопол, България. )

[22] https://www.economedia.bg/

[23] Zhurnal «Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta» - nauchnyy retsenziruemyy zhurnal, ”Perevozka gruzov: Planirovanie transporta i logistika Avtory AMELIA REGAN, University of California, Irvine JOSE HOLGUIN-VERAS, City College of New York GARLAND CHOW, University of British Columbia, MILES H. SONSTEGAARD, University of Arkansas”
( [23] Журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» - научный рецензируемый журнал, ”Перевозка грузов: Планирование транспорта и логистика Авторы AMELIA REGAN, University of California, Irvine JOSE HOLGUIN-VERAS, City College of New York GARLAND CHOW, University of British Columbia, MILES H. SONSTEGAARD, University of Arkansas” )

[24] Natsionalen statisticheski institut https://nsi.bg/bg
( [24] Национален статистически институт https://nsi.bg/bg )

[25] https://slidetodoc.com/importance-of-innova...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките