Научен доклад ID 2183 : 2022/1
НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ „МАРИЦА ИЗТОК“. МОДЕЛИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА КОМПЛЕКСА СПОРЕД ЦЕЛИТЕ НА ЕС ЗА КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ

Петко Трухчев

Статията разглежда и анализира варианти за извеждането от електроенергийната система на топлоелектрическите сценарии (ТЕЦ) в промишления комплекс „Марица изток“ в контекста на Европейската зелена сделка и поетите ангажименти от България. Разгледани са 4 основни варианта, очертаващи резултатите от внедряването на всеки един. И четирите базови сценария разглеждат функциите на ТЕЦ при отсъствието на въглищата като енергийна суровина. Първият вариант изследва влиянието на цените на квотите въглеродни емисии върху стойността на произведената електроенергия. Газът като първичен енергиен източник и преобразуването на централите във ВЕИ са разгледани във втория сценарий. В третия се посочва себестойността на произведената електроенергия при замяната на енергоизточника с водород, а четвъртия повдига въпроса за внедряване на алтернативни технологии. И четирите сценария, освен ценовите параметри на реализирана продукция, представят и до какви базови промени в мощностите води всеки един вариант. Също така се поставят и въпроси с влиянието на външни фактори върху цената на електроенергията от комплекса. Такива са квотите въглеродни емисии (СО2) и спецификите при борсовата търговия. Заинтересованите страни са държавният и частният сектор (държавният ТЕЦ Марица-изток 2 и частните AES Марица-изток 1 и KG Марица-изток 3). Спецификите на борсовата търговия са разгледани като реализация на произведената електроенергия на свободния пазар.


енергетика климатвъглеродни емисии въглероден данък ТЕЦ Марица-изток енергийни суровини борсова търговияenergy climate carbon emissions carbon tax TPS Maritsa East energy raw materials stock tradingПетко Трухчев

BIBLIOGRAPHY

[1] Database - Eurostat - European Commission

[2] Izchislenie i prognoza za emisionniya faktor na parnikovite gazove za natsionalnata elektricheska mrezha na Republika Balgariya za perioda 2014 – 2020 g.
( [2] Изчисление и прогноза за емисионния фактор на парниковите газове за националната електрическа мрежа на Република България за периода 2014 – 2020 г. )

[3] Spatari, M. Politiki za industrialnite regioni i promyanata v klimata (referenten dokument za regiona na Stara Zagora 2016), Syndex Consulting SRL
( [3] Спатари, М. Политики за индустриалните региони и промяната в климата (референтен документ за региона на Стара Загора 2016), Syndex Consulting SRL )

[4] Godishen individualen doklad za deynostta AETs KOZLODUY EAD 31 dekemvri 2019 g.
( [4] Годишен индивидуален доклад за дейността АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД 31 декември 2019 г. )

[5] European environment agency, EEA greenhouse gases data viewer (2021)

[6] Evropeyska smetna palata, spetsialen doklad №18 (2019)
( [6] Европейска сметна палата, специален доклад №18 (2019) )

[7] Avramov V. „Liberaliziraniyat pazar na elektricheska energiya“ (2021), NBU, ISBN 978-619-233-107-8
( [7] Аврамов В. „Либерализираният пазар на електрическа енергия“ (2021), НБУ, ISBN 978-619-233-107-8 )

[8] Strategiya i plan za deystvie: Balgariya, Svetovna banka (2018)
( [8] Стратегия и план за действие: България, Световна банкa (2018) )

[9] Stretton St., A simple methodology for calculating the impact of a Carbon Tax, World bank (2020)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките