Научен доклад ID 2177 : 2021/2
СТЕНД ЗА ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА НА ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ И РЕГУЛАТОРИ ЗА ГАЗ

Красимир Кръстанов, Иван Ганчев

Арматурата за газ е сред основните елементи на газоснабдителните системи. Използва се за включване, изключване, промяна в количеството, налягането и посоката на газовия поток. На българския пазар се предлага арматура на редица европейски и световни производители като многообразието от конструкции, използвани материали и типоразмери е голямо.

Основна цел при избора на арматура е постигането на надеждно спиране и качествено управление на оптимална цена. В тази връзка е препоръчително да се избягва преоразмеряването, тъй като то води до по-голяма инвестиция и работа на устройството в режим извън номиналните стойности. Освен това не се постига по-висока експлоатационна надеждност, а може дори да се излезе извън границите на въздействие.

Сред основните видове предпазно-регулираща арматура за газоснабдителните системи, се нареждат спирателните кранове, шибрите, магнетвентилите, предпазните вентили и отсекателите.

В доклада е представена една възможност за създаване и използване на унифициран стенд за проверка и настройка на предпазни клапани и регулатори за природен газ. Показана е принципната схема, външния вид и начина на работа на този стенд. Направена е оценка на приложимостта на този стенд и възможностите за повишаване безопасността и безпристрастността при извършваните проверки с неговото въвеждане за експлоатация от всички лица, които извършват този вид дейности.


Индустриални газови инсталации Индустриални газови инсталации за природен газ технически надзор Наредба за устройството и безопасната експлоатация на газопроводи за пренос и разпределение и на оборудване инсталации и уреди за природен газIndustrial gКрасимир Кръстанов Иван Ганчев

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolov G.K., Boyadzhiev M.M., Savov Iv., „Novi materiali i tehnologii v gazosnabdyavaneto“, 2004
( [1] Николов Г.К., Бояджиев М.М., Савов Ив., „Нови материали и технологии в газоснабдяването“, 2004 )

[2] Schroeder, D. W. Jr. “A tutorial on pipe flow equations”, Stoner Associates, Inc., August 16, 2001

[3] Fischer, O.E., R. Scheer,. Gas- und Wasserinstallation. VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin, 1975.

[4] The Fundamentals of the Natural Gas Industry (2nd edition), Petroleum Economist,1997

[5] Gas and Power 2000. An insight into Europe’s developing Gas and Power Market, BP AMOCO GAS AND POWER, 2000

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките