Научен доклад ID 2173 : 2021/2
ФИРМЕНАТА СИГУРНОСТТА КАТО КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ЗА ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ

Дияна Гешкова Маринова

Докладът има за цел да разгледа, характеризира и определи теоретичните и практическите аспекти на фирмената сигурност, също така да определи и представи факторите, които влияят пряко върху сигурността. За целта са анализирани и изведени основните елементи при структурирането и изграждането на Концепция за сигурността на организацията, като са разгледани и представени основните външни и вътрешни заплахи за фирмената сигурност.


фирмена сигурност система елементи концепция за сигурност управление конкурентоспособност.company security system elements security management concept competitivenessДияна Гешкова Маринова

BIBLIOGRAPHY

[1] Vasilev, E., „Firmena sigurnost“. Trud, 2000 S.
( [1] Василев, Е., „Фирмена сигурност“. Труд, 2000 С. )

[2] Sandev, G., „Sigurnost na organizatsiite“. Universitetsko izdatelstvo, Shumen, 2012.
( [2] Сандев, Г., „Сигурност на организациите“. Университетско издателство, Шумен, 2012. )

[3] Stopanski fakultet, „Ikonomika i upravlenie“, YuZU „Neofit Rilski“, Blagoevgrad, godina V, br. 4/2009 g.
( [3] Стопански факултет, „Икономика и управление“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, година V, бр. 4/2009 г. )

[4] Pavlov, G., Pudin, K., „Informatsionna sigurnost v organizatsiyata“, UI „Stopanstvo“, 2011.
( [4] Павлов, Г., Пудин, К., „Информационна сигурност в организацията“, УИ „Стопанство“, 2011. )

[5] Naydenov, M., „Upravlenie na firmenata sigurnost“, Varna, 2002.
( [5] Найденов, М., „Управление на фирмената сигурност“, Варна, 2002. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките