Научен доклад ID 2165 : 2021/4
АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Дияна Драгиева

Транспортът се изследва от позициите на системния подход. Това предполага разглеждане на транспорта като голяма и сложна система. Посочения подход дава възможност за широко използване постиженията на съвременната наука. Повишаването на ефективността на управлението и на цялостното функциониране на транспортните системи в съвременните условия е невъзможно без задълбочени теоретични и практически познания. Една от основните задачи, които стоят за решение на съвременния етап, е комплексното разкриване на проблемната ситуация в големите стопански системи. В съвременната икономика все по-често се използват термини като „тотално качество” или „организационно съвършенство”. Тази тенденция се изразява от множество организации по света, а в последните години и в България, които изграждат структурата и управлението си по такъв начин, че да отговорят на предизвикателствата, които модерният пазар поставя пред тях, и които се изразяват в с понятието „качество”. Разработването на методологически модел и методика за управление на риска, отчитащи специфичните особености на изследваната система, би допринесло за усъвършенстване на управлението на риска в железопътната системата на Република България.


железопътен транспорт риск качество безопасностrail transport risk quality safetyДияна Драгиева

BIBLIOGRAPHY

[1] Evropeyska komisiya. Transport // https://ec.europa.eu/info/topics/transport_...
( [1] Европейска комисия. Транспорт // https://ec.europa.eu/info/topics/transport_... )

[poseten na 18.06.2021g]
( [посетен на 18.06.2021г] )

[2] Dimitrov, Dimitar, Erdoan HADZhIEV, Georgi TsANKOV. Bezopasnost i zdrave pri rabota v transporta – tendentsii i nasoki za razvitie na profesionalnoto obuchenie // https://otgovori.info/bzr-transport/
( [2] Димитров, Димитър, Ердоан ХАДЖИЕВ, Георги ЦАНКОВ. Безопасност и здраве при работа в транспорта – тенденции и насоки за развитие на професионалното обучение // https://otgovori.info/bzr-transport/ )

[poseten na 18.06.2021g]
( [посетен на 18.06.2021г] )

[3] Direktiva (ES) 2016/798 na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 11 may 2016 g. otnosno bezopasnostta na zhelezopatniya transport// https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/...
( [3] Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт// https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... )

[4] Narodno sabranie. Zakon za zhelezopatniya transport. // Darzhaven vestnik, br. 97 ot 28 Noemvri 2000 g. // https://lex.bg/en/laws/ldoc/2134950912
( [4] Народно събрание. Закон за железопътния транспорт. // Държавен вестник, бр. 97 от 28 Ноември 2000 г. // https://lex.bg/en/laws/ldoc/2134950912 ... )

[5] Natsionalen statisticheski institut // https://www.nsi.bg
( [5] Национален статистически институт // https://www.nsi.bg )

[poseten na 19.06.2021g]
( [посетен на 19.06.2021г] )

[6] Nikolov, Vasko R. FAKTORI, VLIYaEShtI VARHU BEZOPASNOSTTA V ZhELEZOPATNIYa TRANSPORT. DP „NATsIONALNA KOMPANIYa ZhELEZOPATNA INFRASTRUKTURA” SOFIYa, BALGARIYa // http://mech-ing.com/journal/Archive/2010/8-...
( [6] Николов, Васко Р. ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ. ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ // http://mech-ing.com/journal/Archive/2010/8-... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките