Научен доклад ID 2163 : 2021/4
ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ) В БЪЛГАРИЯ

Камен Божидаров Христов

Системата на дуалното професионално образование и обучение се е доказала в най-развитите икономики на Европа като ключов инструмент за осигуряване на млади квалифицирани специалисти, които от училището влизат директно на пазара на труда и допринасят за растежа на икономиката и за висока младежка заетост. В тази система водещ партньор на училищата е частният сектор, който не само инвестира в своите бъдещи кадри, но и споделя отговорността за качеството на професионалното обучение.

В отговор на нарастващите нужди на българската икономика и високата младежка безработица в България системата на дуалното обучение започва да се прилага от 2015 година чрез пилотни проекти, които имат за цел да апробират този тип обучение и въз основа на събрания опит да се пристъпи към по-мащабно прилагане на тази система в страната.

Най-всеобхватният и системно значим от тези проекти е проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (проект ДОМИНО), който се изпълнява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в периода 2015-2019 г. съвместно с Министерството на образованието и науката с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката. Визията на проекта включва устойчива българска система на професионално училищно образование, което е пряко свързано с нуждите на бизнеса. Създаването на възпроизвеждащ се модел и капацитет за въвеждането на системата на дуално професионално образование и обучение в България е основната цел на проекта.


Обучение чрез работа дуална форма на обучение средно професионално образованиеOn-the-job training secondary vocational educationКамен Божидаров Христов

BIBLIOGRAPHY

[1] KODEKS na truda Obn., DV, br. 26 ot 1.04.1986 g. i br. 27 ot 4.04.1986 g.
( [1] КОДЕКС на труда Обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г. )

[2] ZAKON za preduchilishtnoto i uchilishtnoto obrazovanie Obn., DV, br. 79 ot 13.10.2015 g., v sila ot 1.08.2016 g.
( [2] ЗАКОН за предучилищното и училищното образование Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г. )

[3] ZAKON za profesionalnoto obrazovanie i obuchenie Obn., DV/br.68 ot 30.07.1999 g.
( [3] ЗАКОН за професионалното образование и обучение Обн., ДВ/бр.68 от 30.07.1999 г. )

[4] NAREDBA № 1 ot 8.09.2015 g. za usloviyata i reda za provezhdane na obuchenie chrez rabota (dualno obuchenie) Izdadena ot ministara na obrazovanieto i naukata, obn., DV, br. 70 ot 11.09.2015 g., v sila ot 11.09.2015 g.
( [4] НАРЕДБА № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г. )

[5] NAREDBA № 8 ot 2016 g. za informatsiyata i dokumentite za sistemata na preduchilishtnoto i uchilishtnoto obrazovanie Izdadena ot ministara na obrazovanieto i naukata, obn., DV, br. 66 ot 2016 g.
( [5] НАРЕДБА № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г. )

[6] Internet stranitsa na Proekt „Domino”, sektsiya Dokumenti - https://dominoproject.bg/dokumenti
( [6] Интернет страница на Проект „Домино”, секция Документи - https://dominoproject.bg/dokumenti )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките