Научен доклад ID 2160 : 2021/3
ДИАПАЗОН НА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА КОНЦЕНТРАЦИЯ В ЪГЛОВ ЗАВАРЕН ШЕВ, ФОРМИРАН ПО НАПРАВЛЕНИЕТО НА НАТОВАРВАНЕ. КОНСТРУКТИВНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ

Иван Коларов

Конструкции, формирани чрез ъглови заваръчни шевове, натоварени по направление на шева се използват в транспортното машиностроене и нормативно регулират по отношение на стойността на допустимото напрежение на срязване. Виртуални изследвания чрез използване на инженерни методи показват, че се формират коефициенти на концентрация с различна стойност в участъци от шева. Това налага допълнителни изследвания на проблема и анализ на причините, респективно, създаване на конструктивни решения, спомагащи за намаляването на концентрациите в динамично натоварени съединения.

Цел на настоящата разработка е да се изследва големината на коефициента на концентрация в ъглов заваръчен шев, формиран по направление на външно приложената сила в зависимост от конструкцията на заварените елементи. Изследвани са шевове за съединяване на изделия чрез припокриване.

Целта се постига чрез провеждане на виртуален експеримент за определяне на напрегнатото състояние в участъци от заваръчен шев между елементи с различна конструктивна конфигурация. Елементите са моделирани в компютърна среда и съединени чрез шев с максимален катет на шева съгласно действащи в областта нормативни документи. Формата на шева е моделирана, така че да съответства на типични резултати от изследване на аналогични по конструкция шлифове. Елементите са съединени чрез шев с максимален размер на катета. За материал на всички елементи от модела е зададена заваряема конструкционна стомана. Моделът се натоварва статично чрез метод на крайните елементи (FEA) до напрежения препоръчвани от нормативи в областта на конструирането на метални конструкции за създаване на мостови съоръжения и за конструиране на ж.п возила. Измерено е еквивалентното напрежение в различни участъци по дължината на шева. Чрез получените резултати е изчислен коефициентът на концентрация в края на съединението.


концентратор на напрежение и конструктивни решения за оптимизация на ъглов заваръчен шев формиран по направлението на шева.stress concentrator and design solutions for optimization of angular weld formed in the direction of the weld.Иван Коларов

BIBLIOGRAPHY

[1] Gestaltung und Dauerfestigkeitsbewertung von Schweißverbindungen mit Stählen im Schienenfahrzeugbau. DVS – DEUTSCHER VERBAND FÜR SCHWEISSEN UND VERWANDTE VERFAHREN E.V.

[2] Structural Welding Code—Steel, AWS D1.1:2000

[3] Load and Resistance Factor Design for Highway Bridge Superstructures. Reference Manual. Federal Highway Administration, US Department of Transportation, 1698 p. 2015.

[4] Kolarov I. Kontsentratsiya v zavarachni saedineniya ot nalichieto na pori v sheva. Spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 18, broy 3/1, 2020 g. ISSN 1312-3823
( [4] Коларов И. Концентрация в заваръчни съединения от наличието на пори в шева. Списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 18, брой 3/1, 2020 г. ISSN 1312-3823 )

[5] Mechanical Engineering. Shigley’s Mechanical Engineering Design, Eighth Edition Budynas−Nisbett. ISBN: 0−390−76487−6

[6] Ralev V., D. Atmadzhova. FAILURE ANALYSIS IN PASSENGER BOGIES FROM THE RAILWAY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BULGARIA. X International Conference “Heavy Machinery-HM 2021”, Vrnjačka Banja, June 2021.

[7] Atmadzhova D., Ralev V. STREngth ANALYSIS OF PASSENGER BOGIE ELEMENTS OPERATED IN BULGARIAN STATE RAILWAYS. RAIL TRANSPORT IN THE MODERN WORLD. Higher Education Railway School of Professional Studies Belgrade, Serbia. College of Railway Transport of the USURT faculty, Yekaterinburg, Russian Federation.

[8] Ralev V. Metodi za izchislenie na umorna yakost na elementi ot vagonna taliga. Spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 18, broy 3/1, 2020 g. ISSN 1312-3823
( [8] Ралев В. Методи за изчисление на уморна якост на елементи от вагонна талига. Списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 18, брой 3/1, 2020 г. ISSN 1312-3823 )

[9] Ralev V. Izchislenie na umorna yakost na rama ot patnicheska taliga. Spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 18, broy 3/1, 2020 g. ISSN 1312-3823.
( [9] Ралев В. Изчисление на уморна якост на рама от пътническа талига. Списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 18, брой 3/1, 2020 г. ISSN 1312-3823. )

[10] Tonchev N., M. Ivanov. ZA INSTRUMENITE NA MNOGO PARAMETRIChNA APROKSIMATsIYa I MNOGOKRITERIALNA OPTIMIZATsIYa. Spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 15, broy 3/1, 2017 g. ISSN 1312-3823
( [10] Тончев Н., М. Иванов. ЗА ИНСТРУМЕНИТЕ НА МНОГО ПАРАМЕТРИЧНА АПРОКСИМАЦИЯ И МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ. Списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 15, брой 3/1, 2017 г. ISSN 1312-3823 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките