Научен доклад ID 2159 : 2021/3
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ОБРАБОТВАНИЯ МАТЕРИАЛ И ПАРАМЕТРИТЕ НА РЕЖИМИТЕ НА РЯЗАНЕ ПРИ СТРУГОВАНЕ С ОТЧИТАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА

Николай Тончев, Николай Христов

В изследването е разгледано влиянието на обработваемият и обработващият материал върху ефективността на процеса рязане. Чрез математично формализиране е потвърдено, че силата на рязане е в пряка зависимост от обработваемият материал, неговите механични свойства и условията на рязане. Изведен е модел свързваш вида на обработеният материал и ефективността на процеса рязане по мощност и операционно време. Анализът на резултатите показва, че ефективният параметър е значително по-голям при инструменталният материал Т15К6 и неговата промяна с варирането на обработваемият материал може да достигне в зависимост от условия на рязане повече от 75%.


обработваемост на материали рязане чрез струговане ефективност на процеса анализ моделиране оптимизация.material machinability cutting by turning process efficiency analysis modeling optimization.Николай Тончев Николай Христов

BIBLIOGRAPHY

[1] Francisco Mata, V.N. Gaitonde, S.R. Karnik, J. Paulo Davim, Influence of cutting conditions on machinability aspects of PEEK, PEEK CF 30 and PEEK GF 30 composites using PCD tools, Journal of Materials Processing Technology, Vol, 209, Issue 4, 2009, Pages 1980-1987, ISSN 0924-0136

[2] Shnfir M. Olufayo O.A., Jomaa W., Songmene, V. Machinability Study of Hardened 1045 Steel When Milling with Ceramic Cutting Inserts, Materials, Vol. 12, 2019, №23

[3] J.C. Hamann, V. Grolleau, F. Le Maître, Machinability Improvement of Steels at High Cutting Speeds – Study of Tool/Work Material Interaction, CIRP Annals, Volume 45, Issue 1, 1996, Pages 87-92, ISSN 0007-8506

[4] Jiaqiang Dang, Gongyu Liu, Yaofeng Chen, Qinglong An, Weiwei Ming, Ming Chen. (2019) Experimental investigation on machinability of DMLS Ti6Al4V under dry drilling process. Materials and Manufacturing Processes 34:7, pages 749-758.

[5] Tontchev N. Materials Science, Effective solutions and Technological variant sq 2014/3/3, 142, LAMBERT Academic Publishing

[6] Weiwei Ming, Jiaqiang Dang, Qinglong An, Ming Chen. (2020) Chip formation and hole quality in dry drilling additive manufactured Ti6Al4V. Materials and Manufacturing Processes 35:1, pages 43-51.

[7] Jiaqiang Dang, Gongyu Liu, Yaofeng Chen, Qinglong An, Weiwei Ming, Ming Chen. (2019) Experimental investigation on machinability of DMLS Ti6Al4V under dry drilling process. Materials and Manufacturing Processes 34:7, pages 749-758.

[8] Kolarov I. Model for Vibro-acoustic Characterization of Discontinuity in Cylindrical Machine Parts . Scientific Proceedings “NDT days 2016”, p. 276 - 279, June 2016. ISSN: 1310-3946.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките