Научен доклад ID 2158 : 2021/3
КОЕФИЦИЕНТ НА КОНЦЕНТРАЦИЯ В ЗАВАРЕНИ ЧРЕЗ ТРИЕНЕ И РАЗМЕСВАНЕ АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ

Иван Коларов

В работата е изследван коефициентът на концентрация в челен заварен чрез триене и размесване шев между плоски образци от алуминиева сплав 6061, възникващ от наличието на нецялостности в шева. Изследването е проведено в средата на специализирани инженерни продукти с възможност за получаване на напрегнато състояние чрез задаване на геометрични размери и външно натоварване на детайли и на еластични свойства на материала, от който те са изработени. В опитен образец последователно са моделирани нецялостности с форма на напречното сечение, разположение и ориентация спрямо външното натоварване, регистрирани експериментално на реални образци чрез визуален метод. Допълнително, в процеса на моделиране формата на нецялостностите е идеализирана. Изследването е проведено за шев с плоски стени, формирани в процеса на технологична изработка и със структура, близка до тази на заваряваните елементи. Измерено е в софтуерна среда напрежението в участъци около нецялостностите. Отчетено е максималното еквивалентно напрежение и са получени концентрациите на напрежение в тези зони. Установени са стойности за коефициента в диапазона 2.4 – 2.7. Получените резултати са илюстративни и следва да бъдат отчитани по принцип при конструиране на заварени чрез триене и размесване алуминиеви сплави.


коефициент на концентрация заварени чрез триене и размесване алуминиеви сплавиstress concentrator concentration factor friction stir welded aluminum alloys.Иван Коларов

BIBLIOGRAPHY

[1] KONDOFF C., V. DYKOVA, R. DIMITROVA, Y. HADJITODOROV, R. ZAEKOVAA. Layer Formation on 6061 Aluminum Alloy after FSP. International Journal “NDT Days”. Volume IV. ISSN: 2603-4018 eISSN: 2603-4646.

[2] Kumar, K., S. Kailas. The role of friction stir welding tool on material flow and weld formation. Materials Science and Engineering A, 2008.

[3] Mihovski M. Kompleksno izpolzvane na bezrazrushitelnite metodi za izsledvane na strukturata i fizikomehanichnite svoystva na metalni materiali. Disertatsiya za prisazhdane na nauchnata stepen „doktor na tehnicheskite nauki”, Institut po mehanika i biomehanika – BAN, Sofiya, 1991.
( [3] Миховски М. Комплексно използване на безразрушителните методи за изследване на структурата и физикомеханичните свойства на метални материали. Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на техническите науки”, Институт по механика и биомеханика – БАН, София, 1991. )

[4] Kolarov I. NAPREGNATO SASTOYaNIE V ZAVARAChEN ShEV S LINEEN I TOChKOV KONTsENTRATOR. Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii”. tom 18, broy 3/1, 2020 g. ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online)
( [4] Коларов И. НАПРЕГНАТО СЪСТОЯНИЕ В ЗАВАРЪЧЕН ШЕВ С ЛИНЕЕН И ТОЧКОВ КОНЦЕНТРАТОР. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”. том 18, брой 3/1, 2020 г. ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките