Научен доклад ID 2157 : 2021/3
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОПТИМИЗИРАНЕ ФОРМАТА НА СИГНАЛ ЧРЕЗ СЪГЛАСУВАЩИ ФИЛТРИ

Христина Спиридонова

За оценка на технико-икономическата ефективност на една радиокомуникационна система (РКС) съществуват много показатели. Сред тях са реалната скорост на предаване на информацията, максималната пропускателна способност и енергийният потенциал на канала за връзка, устойчивостта срещу смущения и др. Нелинейните системи за обработка на сигналите в РКС, нелинейната среда на разпространение, реалните времеви и честотни характеристики на радиокомуникационните канали и др. водят до изкривяване формата на сигнала, недостатъчно използване на пропускателната способност на канала за връзка и понижена скорост на предаване. Това е сериозен проблем за внедряване на ефективни и високоскоростни цифрови системи и повишаване на устойчивостта срещу смущения в тях.

Един от възможните подходи за решение на гореспоменатите проблеми е чрез използване на съгласуващи филтри в предавателя и приемника на РКС. Чрез тях се реализира изменение на формата на предавания сигнал, което да осигури компенсация на реакцията на комуникационния канал.

В настоящия доклад е използван похват за оценка на ефективността на РКС със съгласуващи филтри на база на теория на игрите. Теория на игрите е дял от приложната математика за изследване на операциите, който изучава стратегически математически модели и взимането на решения в конфликтни ситуации. В тях се разглеждат две антагонистични страни с противоположни цели. Основен подход е мини-максната процедура, като крайната цел е изготвяне на оптимална стратегия с цел максимална енергийна ефективност.


съгласуващи филтри ефективност на радиокомуникационна система игрови моделmatching filters efficiency of radio communication system game modelХристина Спиридонова

BIBLIOGRAPHY

[1] Proakis J. and Salehi M. Communication Systems Engineering. - Prentice-Hall.: Upper Saddle River, NJ, 2002.

[2] Cherneva G. Sintez i izsledvane na signali, nepredizvikvashti prehodni protsesi v kanala za vrazka. Godishnik na VTU «T. Kableshkov» ISSN 1314-362X, br.5 2014g.
( [2] Чернева Г. Синтез и изследване на сигнали, непредизвикващи преходни процеси в канала за връзка. Годишник на ВТУ «Т. Каблешков» ISSN 1314-362X, бр.5 2014г. )

[4] G. Owen. Game theory, Academic Press, New York, 1982.

[5] Taha, Hemdi A. Vvedenie v issledovanie operatsii. M. Vilyams, 2007
( [5] Таха, Хэмди А. Введение в исследование операции. М. Вильямс, 2007 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките