Научный доклад ID 2156 : 2021/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МНОГОПАРАМЕТРИЧНАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ В СИМВОЛЕН ВИД НА Т – ФИЛТЪР

Ирина Асенова, Христина Спиридонова

При синтеза на електрическите филтри се поставят строги изисквания както към техните честотни и времеви характеристики, така и към допустимите отклонения от номиналните стойности на параметрите на елементите. Този проблем се решава с методите на теорията за чувствителност на електрическите вериги. Според нея, изчисляването на многопараметричната чувствителност на предавателната функция изисква намирането на съответните й производни. Това е основният проблем за определяне на чувствителността и той представлява обект на изследване при много методи и алгоритми.

Изчисляването на функциите на чувствителност като произведение на предавателни функции е възможно чрез методите за анализ със сигнални графи, поради отпадане на необходимостта за изчисляване на частните производни на предавателните функции.

В предложената статия се анализира случай, когато има вероятност повече от един параметър да варира в дадена верига и е определена многопараметричната чувствителност на предавателната функция в символен вид на Т – филтър чрез използване на модифицирания граф на Coates. Многопараметричният анализ на символната чувствителност по отношение на параметрите на веригата помага да се определят параметрите, които са критични за влошаване на функционалността на филтъра и изменението на кои параметри са относително незначителни и не влияят.

В разработката са изследвани зависимостите на чувствителността на предавателната функция от изменението на стойностите на параметри и са построени съответните характеристики чрез използване на програмния продукт Mathcad.


анализ на чувствителността модифициран граф на Coates предавателни функции T – филтърsensitivity analysis modified Coates flow graph transfer functions T-filterИрина Асенова Христина Спиридонова

BIBLIOGRAPHY

[1] M. Fakhfakh, E. Tlelo-Cuautle, and F.V. Fernández (Eds.), Design of Analog Circuits through Symbolic Analysis. Bentham Science Publishers Ltd., 2012.

[2] M. Fakhfakh and B. Rodanski (Eds.), Pathological Elements in Analog Circuit Design. Bentham Science Publishers Ltd., 2018.

[3] Coates, C. L.: “General topological formulas for linear networks “, IRE Trans. On Circuit Theory, vol. CT-5,1, 1958.

[4] G. A. Nenov and I. N. Georgieva, “Determination of signal-flow-graph transfer function sensitivity using first- and second-order derivatives and graphs,” 5-th Electronic Devices and Systems Conference, Brno, Czech Republic, 1998, pp. 291-294.

[5] M. Fakhfakh, E. Tlelo-Cuautle, and F.V. Fernández (Eds.), Design of Analog Circuits through Symbolic Analysis. Bentham Science Publishers Ltd., 2012, ch. 5

[6] F. Balik and B. Rodanski, “Calculation of first- and second-order symbolic sensitivities in sequential form via the transimpedance method,” Proc. ECCTD’99, 1999, pp. 70-73.

[7] M. Fakhfakh and M. Pierzchala, “Computing symbolic transfer functions of CC-based circuits using Coates flow-graph,” 5th International Conference on Design and Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era, 10.1109/DTIS.2010.5487579, 2018.

[8] I. Asenova and Hr. Spiridonova, “Determination of the first-order transfer functions sensitivities of a T-shaped filter”, 5-th International Conference “KEIT” 2020.

[9] Hr. Spiridonova, „Frequency characteristics of a filter for optimal correction of the signal shape transmitted on a linear channel with constant parameters ”, 5-th International Conference “KEIT” 2020.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie