Научен доклад ID 2154 : 2021/3
ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНО УСТОЙЧИВИ ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ

Филип Илиев, Радостина Христова

Комплексът от изследвания в областта на функционално устойчивите технически системи е свързан с разработването и развитието в нашето съвремие на сложни, автономни технически системи, функциониращи в екстремални условия – преди всичко авиационно-космически и ракетно-ударни системи. Тяхната висока цена и потенциална опасност изискват осигуряване на съответно ниво на надеждност и безопасност на функционирането им. При това традиционните методи, основани на многократно резервиране, въвеждане на системи за вграден контрол и на елементи с повишено ниво на надеждност могат да влошат технико-икономическите характеристики на проектираните системи, отличаващи се с високи изисквания към тегло и габарити, без да доведат до нужното намаляване на вероятността за възникване на опасни ситуации.

В настоящата статия се предлага и обосновава структура на адаптивна система за автоматично управление с идентификация на динамичните характеристики, използваща комбиниран принцип на управление: адаптивно управление, относително плавно изменение на параметрите вследствие наличие на параметрични смущения и изменение на структурата на управляващата част на системата при скокообразно изменение на параметрите вследствие откази на отделните подсистеми.


диагностика на автономни технически системи надеждност функционална устойчивост на динамични системиdiagnostics of autonomous technical systems reliability functional stability of dynamic systems.Филип Илиев Радостина Христова

BIBLIOGRAPHY

[1] Andonov A., Z. Hubenova, Funktsionalna ustoychivost na informatsionno-upravlyavashti kompleksi v kritichni prilozheniya. Sofiya, VTU, 2011g. ISBN 954-12-0092
( [1] Андонов А., З. Хубенова, Функционална устойчивост на информационно-управляващи комплекси в критични приложения. София, ВТУ, 2011г. ISBN 954-12-0092 )

[2] Bek V., Integrirovannyye sistemy terminalnogo upravleniya. M.Nauka, 1999
( [2] Бек В., Интегрированные системы терминального управления. М.Наука, 1999 )

[3] Hubenova Z., Sistemno-informatsionen analiz na choveshkiya faktor v slozhni tehnicheski sistemi. Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kl. Ohridski“ – Sofiya, 2021
( [3] Хубенова З., Системно-информационен анализ на човешкия фактор в сложни технически системи. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“ – София, 2021 )

[4] Astrom K., Computer Controlled Systems, Prentice – Hall, 2004

[5] Andonov A., Stefanova I., A method of failure identification and diagnostics for use with systems for adoptive control through the application of the functions of Walsh. Journal scientific and applied research, vol.1, 2012, ISSN 1314-6289

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките