Научный доклад ID 2152 : 2021/3
ПОВИШАВАНЕ ТОЧНОСТТА НА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА МЕТРОВЛАКОВЕ С АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Емилия Димитрова, Светослав Томов

Автоматизираните влакове сами определят местоположението си по железния път и го докладват до центъра за управление. Докладът е изготвен с цел да предостави обзор на съвременни видове бордови сензори, които отговарят на предизвикателството на строгите норми за прецизно позициониране на метровлаковете. Докладът разглежда типичен набор от специализирани бордови съоръжения (радар, одометър, бализна антена и характерно място на разположение на влака. Акцентът е определен върху съвместната работа на отделните сензори – одометрията, жизненоважна част на CBTC системите за сигнализация. Позиционирането на влак по железния път, базирано на информация от радарите и одометрите, се определя на база с толеранс, чиито горна и долна граница могат да варират. Преминаването на влак над бализа и съответно „прочитане“ на нейната телеграма увеличава прецизността на позициониране на влака в границите на някакъв тесен толеранс. Той се определя от диаграмата на насоченост на бализната антена на влака и местоположението на бализата под нея. Грешката при определяне на местоположението на влака може да бъде в плюс или минус. Предвид това, системата за сигнализация приема, че влакът заема участък от пътя ± неточността в момента на измерване, т.е. влакът изкуствено се „удължава“. При преминаване над бализа, системата за сигнализация отчита този факт и „възвръща“ реалната дължина на влака. В заключение, одометрията е от първостепенно значение за безопасността и комфорта на пътниците.


позициониране Communications-Based Train Control (CBTC)positioning Communications-Based Train Control (CBTC)Емилия Димитрова Светослав Томов

BIBLIOGRAPHY

[1] L.Schnieder, “Communications-Based Train Control (CBTC) – Components – Functions – Operations”, 1st ed., Hamburg, pp. 36–40, 2019

[2] Trainguard® MT Optimal performance with the world‘s leading automatic train control system for mass transit, Brochure, Siemens Mobility GmbH, Munich, pp. 8–9, 2018

[3] Dimitrov V., Study of the possibilities for optimisation of positioning of electric vehicles, IEEE Xplore Digital Library, DOI: 10.1109/BulEF51036.2020.9326036, 2020

[4] Petrov I., V. Dimitrov, Sistemi za avtomatichno upravlenie – Rakovodstvo za laboratorni uprazhneniya, treto preraboteno i dopalneno izdanie, Sofiya, 2019
( [4] Петров И., В. Димитров, Системи за автоматично управление – Ръководство за лабораторни упражнения, трето преработено и допълнено издание, София, 2019 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie