Научен доклад ID 2151 : 2021/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИВЕРСИТЕТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТ В ДВУКАНАЛНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Христо Христов, Мария Христова

Припомнят се двете алтернативни възможности на диверситета: да открива грешки и неизправности (fail-safe средство) и да маскира грешки и неизправности (fault – tolerance средство). Показани са схемно-алгоритмичните решения за постигане на отказоустойчивост чрез диверситет в система 1 1 в двата варианта – постоянно включен резерв и резервиране чрез заместване и се разкриват техните отказоустойчиви свойства.

Поставя се целта да се намери и изследва математичен модел за количествено определяне на влиянието и големината на диверситета върху отказоустойчивостта на двуканалните системи. Въвежда се мярка за дълбочина на диверситета D като относителен дял на независимите откази на каналите към всички откази в системата.

За математическото моделиране се прилага логико-вероятностен подход. Извеждат нови формули за показателите за надеждност в зависимост от дълбочината на диверситета. Направени са изследвания за невъзстановими системи, които илюстрират ефекта от дълбочината на диверситета. Изведена е нова формула за средното време до отказ на двуканалната диверситета система, по която е направено изчисление. Установено е теоретично, че най благоприятно влияние на отказоустойчивостта има пълната независимост на двата канала. На базата на изложения подход могат да се намерят резултати и за възстановими системи, в които ефектът е на порядък по силен.


диверситет отказ излишък надеждност отказоустойчивостDiversity Failure Redundancy Reliability Fault toleranceХристо Христов Мария Христова

BIBLIOGRAPHY

[1] Hristov, H. A., V. G. Trifonov. Nadezhdnost i sigurnost na komunikatsiite. Novi znaniya. 2007 .
( [1] Христов, Х. А., В. Г. Трифонов. Надеждност и сигурност на комуникациите. Нови знания. 2007 . )

[2] Hristov Hr., M. Hristova, Izsledvane varhu veroyatnostta za opasen otkaz v kritichni po bezopasnost sistemi ot vida 2V2, Mehanika, Transport, Komunikatsii, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), art ID 1884, 2019
( [2] Христов Хр., М. Христова, Изследване върху вероятността за опасен отказ в критични по безопасност системи от вида 2V2, Механика, Транспорт, Комуникации, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), art ID 1884, 2019 )

[3] Christov Chr., N. Stoytcheva, M. Christova. Diversity as a Mean for Reliability and Safety, Transport Systems Telematics (2010), ISBN: 978-3-642-16471-2 (Print) 978-3-642-16472-9 (Online), DOI 10.1007/978-3-642-16472-9, vol.104, pp.308-319,© Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York (2011)

[4] Sinyagina N., B. Yurukov, G. Kalpachka i dr., ISBN 978-954-00-0089-3, 2016
( [4] Синягина Н., Б. Юруков, Г. Калпачка и др., ISBN 978-954-00-0089-3, 2016 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките