Научен доклад ID 2148 : 2021/3
КАЛИБРИРАНЕ НА КИЛОВОЛТМЕТЪР ЗА ПОСТОЯННО НАПРЕЖЕНИЕ

Ирена Божичкова

В докладаът е показан начина, по който се осъществява измерването на високото постоянно напрежение произведено на изхода на генератора на

Cockcroft–Walton. Изработен е делител на напрежение, съставен не от един, а от множество последователно свързани високоомни резистори. Това е направено за да се удължи еквивалентното тяло на резистора с цел увеличаване на изолационното

разстояние между двата му края.

Представено е рационално предложение за калибриране на измервателната система. С четири цифрови измервателни уреда се отчитат напреженията на по няколко стъпала от каскадата, като така е обхваната цялата каскада. Показанията

им се заснемат и сумират. Измервателната система се настройва според получения резултат.

Изпитвателната уредба за високо постоянно напрежение ще бъде полезно попълнение при окомплектоването на оборудването в бъдещата лаборатория по ТВН на ВТУ „Тодор Каблешков“. Целта е да се създаде възможност да бъдат провеждани

упражнения по дисциплината ТВН със студенти и те да се запознаят нагледно с устройството и принципът на действие на схемата, а също така прототипът да се използва като източник на високо захранващо напрежение.


ТВН техника на високите напрежения изпитвателна високоволтова уредба пробив каскаден умножител на напрежение разряд делител на напрежение волтметър.high voltage equipment high voltage test system breakdown cascade voltage multiplier dischargИрена Божичкова

BIBLIOGRAPHY

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Cockcroft–Wal...

[2] https://bg.wikipedia.org/wiki/Delite l_na_...
( [2] https://bg.wikipedia.org/wiki/Делите л_на_... )

[3] B. I. Albertinskiy, M. P. Svinin KASKADNYYe GENERATORY, Atomizdat 1980.
( [3] Б. И. Албертинский, М. П. Свиньин КАСКАДНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ, Атомиздат 1980. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките