Научен доклад ID 2146 : 2021/3
ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕТРОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Петко Костадинов

Използването на възобновяеми енергийни източници създава възможности за достигане на устойчиво енергийно развитие и намаляване на въглеродния отпечатък върху околната среда. В тази насока използването на вятърната енергия е въпрос с голямо значение. В последните години извън населените места се изградиха множество ветропаркове със значителна мощност, което от своя

страна създаде нови проблеми относно преноса, балансирането и използването на генерираната от тях енергия. Неизследвана остава възможността за изграждане на ветропаркове в урбанизираните територии, състоящи се от голям брой малки единици с ниска себестойност. Изграждането на такива системи би довело до разсредоточаване на генерираната електроенергия и възможности за директното й използване без генериране на загуби в преносната мрежа. За да се построят ветропаркове от урбанизиран тип е необходимо да се докаже тяхната целесъобразност и енергийна ефективност. За целта е необходимо да се направят изследвания за ветровия потенциал в урбанизираните територии. В настоящия доклад е проектирана система за събиране на данни за ветровия потенциал. Системата за събиране на данни има възможност за измерване на скоростта на вятъра и времетраенето му със съответната скорост. Това създава възможност не само за изследване на ветровия потенциал в урбанизираните територии, но и определяне на

скоростта на вятъра, който носи най-голямо количество енергия. Тези данни са полезни при проектирането на малки ветрогенератори и позиционирането на малки ветрогенераторни паркове. Наличието на такъв вид система създава възможности за проверка достоверността на използваните изчислителни методики при проектирането и изграждането на ветрогенераторна централа на територията на ВТУ [1].


Ветрогенератор възобновяеми източници ветрови потенциалWind generator renewable sources wind energy potentialПетко Костадинов

BIBLIOGRAPHY

[1] Zlatkov M. „Godishno proizvodstvo na malak vetrogenerator spored skorostta na vyatara“ - HHІV-ta Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport-2019”, Borovets, 3- 5.H.2019, nauchno spisanie “Mehanika, Transport, Komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print) tom 17, broy 3, 2019 g statiya № 1880 ISSN 2367-6620 (online) https://mtcaj. com/library/1880.pdf
( [1] Златков М. „Годишно производство на малък ветрогенератор според скоростта на вятъра“ - ХХІV-та Международна научна конференция „Транспорт-2019”, Боровец, 3- 5.Х.2019, научно списание “Механика, Транспорт, Комуникации” ISSN 1312-3823 (print) том 17, брой 3, 2019 г статия № 1880 ISSN 2367-6620 (online) https://mtcaj. com/library/1880.pdf )

[2] Nikolay Georgiev „Osnovi na teoriyata na nadezhdnostta“ - Sofiya : VTU T. Kableshkov, 2009 . - 231 s. : tablitsi, formuli, chertezhi
( [2] Николай Георгиев „Основи на теорията на надеждността“ - София : ВТУ Т. Каблешков, 2009 . - 231 с. : таблици, формули, чертежи )

[3] Prof. d.t.n. inzh. Hristo A. Hristov „Osnovi va osiguritelnata tehnika“ – Sofiya Darzhavno izdatelstvo „Tehnika“, 1990
( [3] Проф. д.т.н. инж. Христо А. Христов „Основи ва осигурителната техника“ – София Държавно издателство „Техника“, 1990 )

[4] Zlatkov M. „Prouchvane na vazmozhnostite za izpolzvane na vetrogeneratorite pri niski skorosti na vyatara” - Mladezhka nauchna konferentsiya, „MLAD FORUM“ VTU „Todor Kableshkov” Sofiya 2015.05.26 g. Nauchno spisanie Mehanika Transport Komunikatsii ISSN 2367-6558 (print) tom 4, broy 1, 2015 g. statiya № 1122 ISSN 2367- 6612 (online) https://mtc-aj.com/library/1122.pdf
( [4] Златков М. „Проучване на възможностите за използване на ветрогенераторите при ниски скорости на вятъра” - Младежка научна конференция, „МЛАД ФОРУМ“ ВТУ „Тодор Каблешков” София 2015.05.26 г. Научно списание Механика Транспорт Комуникации ISSN 2367-6558 (print) том 4, брой 1, 2015 г. статия № 1122 ISSN 2367- 6612 (online) https://mtc-aj.com/library/1122.pdf )

[5] ATmega328/P – Datasheet Complete, Atmel Corporation, Technology Drive, USA, 2016

[6] 1602A LCD Module Specification, ORISE Technology Co., Ltd., 2007

[7] LM393, LM293, LM193, LM2903 Dual Differential Comparators, Texas Instruments, Dallas, USA, 2017

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките