Научен доклад ID 2144 : 2021/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СТАТИЧЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ МОДЕЛ 2 UKSBRІ-DB

Любомир Секулов

Статичният характер на мощните полупроводникови

преобразуватели се дължи на факта, че преобразуването на електрическата енергия

се извършва в полупроводникова структура без механично движение и следователно

без износване на части под въздействието на триене. Тук има само движение на

електрически заряди и техните носители, което се подчинява на законите на

електродинамиката. Безконтактният характер на тези преобразуватели се определя

от факта, че включването и изключването на електрическия ток става без видимо

прекъсване на веригите, без електрическа дъга и без износване на материала на

комутационния възел.

Високата енергийна ефективност на полупроводниковите преобразуватели се

дължи на волт-амперните характеристики на силовите полупроводникови

устройства, които се доближават до идеалните характеристики на превключващите

устройства без загуби. Те имат висока електрическа проводимост (малък спад на

напрежението) в посока на пропускане на тока и високо електрическо съпротивление

(малък обратен ток) в обратна посока и в затворено състояние. Следователно

преобразуването на електрическата енергия става с минимални загуби.

Схемите на силовите полупроводникови преобразуватели се развиха бързо през

последните двадесет години и сега са почти идентични. Наскоро бе постигнат

известен напредък в схемни решения на силовите и управляващите и вериги чрез

използването на микропроцесори и оптоелектрически елементи, също така МОSFET и

IGBT технологиите изместиха тиристорите.


статичен преобразувател електрически транспортни средства трамвайна мотриса градски транспортstatic converters electric vehicles tram public transportЛюбомир Секулов

BIBLIOGRAPHY

[1] Bakalov Z., Pavlov G, Hristova A, Petrov I., Nenov N., Dimitrov G., Milenov I., ”Sbornik s materiali po vaprosi otnosno inzhenerni izsledvaniya i proektirane na saorazheniya za elektrosnabdyavane i elektroobzavezhdane na transporta”, Natsionalno druzhestvo na elektroinzhenerite v transporta v Republika Balgariya, Sofiya, 2006, ISBN 954-8640-03-1978-954-8640-03-9, 2006g.
( [1] Бакалов З., Павлов Г, Христова А, Петров И., Ненов Н., Димитров Г., Миленов И., ”Сборник с материали по въпроси относно инженерни изследвания и проектиране на съоръжения за електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта”, Национално дружество на електроинженерите в транспорта в Република България, София, 2006, ISBN 954-8640-03-1978-954-8640-03-9, 2006г. )

[2] Dimitrov V., Izsledvane na senzori, spetsifichni za savremennite elektricheski transportni sredstva, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „KEIT–2014”, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 12, broy 3/2, 2014 g. statiya № 1012
( [2] Димитров В., Изследване на сензори, специфични за съвременните електрически транспортни средства, Международна научна конференция „КЕИТ–2014”, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1012 )

[3] Stolichen elektrotransport EAD .,
( [3] Столичен електротранспорт ЕАД ., )

[4] Tehnicheska dokumentatsiya na statichen preobrazuvatel 2 UKSBRІ-DB
( [4] Техническа документация на статичен преобразувател 2 UKSBRІ-DB )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките