Научен доклад ID 2143 : 2021/3
ЕФЕКТИВНОСТ НА УРЕДБИТЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РЕАКТИВНА МОЩНОСТ В ТЯГОВИТЕ ПОДСТАНЦИИ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Георги Димитров1, Александър Вецков2

В железопътния транспорт на Република България се експлоатират

54 броя тягови подстанции, захранващи над 4700 km разгъната дължина

електрифицирана железопътна мрежа. Преимуществено превозите с електрическа

тяга се извършват с променливотокови токоизправителни локомотиви, които се

явяват значителни консуматори на реактивна мощност и емитират в тяговата

мрежа висши хармоници на тока. От друга страна, въздушната контактна система

25 kV, 50 Hz на железопътния транспорт притежава значителна капацитивна

проводимост и се явява генератор на реактивна капацитивна мощност. Всички тези

особености водят до влошаване качеството на тягово електропотребление в

железопътния транспорт, изискващо използването в тяговите подстанции на

специализирани уредби за компенсиране на реактивна мощност.

В доклада са представени резултати от проведено изследване върху

ефективността на различни по конструкция и принцип на работа компенсиращи

устройства, инсталирани в тяговите подстанции на железопътния транспорт. На

база проведени измервания на количествените и качествените параметри на

електропотребление в тяговите подстанции, при различни експлоатационни условия, е

извършена оценка на ефективността на използваните компенсатори на реактивна

мощност. Получените резултати са представени в табличен и графичен вид и са

формулирани съответни изводи.


Железопътен транспорт Уредби за компенсиране на реактивна мощност Ефективност на компенсирането на реактивната мощностElectrified railway transport Reactive power compensation systems Efficiency of Reactive power compensationГеорги Димитров Александър Вецков

BIBLIOGRAPHY

[1] Angelov I., P. Matov, Analizi na tyagoviya tok pri lokomotivi s asinhronni tyagovi dvigateli, Godishnik na TU - Sofiya, Tom 66, kniga 1, 2016 g. ISSN 1311-0829
( [1] Ангелов И., П. Матов, Анализи на тяговия ток при локомотиви с асинхронни тягови двигатели, Годишник на ТУ - София, Том 66, книга 1, 2016 г. ISSN 1311-0829 )

[2] Pavlov G., M. Tomcheva, I. Tarpov, Eksperimentalno izsledvane na energetichnite parametri na moderniziran tiristoren lokomotiv seriya 46-200, Nauchno spisanie Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 12, br. 1, 2014 g. ISSN 1312-3823
( [2] Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов, Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-200, Научно списание Механика, Транспорт, Комуникации”, том 12, бр. 1, 2014 г. ISSN 1312-3823 )

[3] Matov P., R. Kaharkov, Razpredelen kapatsitet na kontaktni mrezhi za promenliv tok, Nauchno spisanie Mehanika, Transport, Komunikatsii”, br. 3, 2007 g. ISSN 1312- 3823
( [3] Матов П., Р. Кахърков, Разпределен капацитет на контактни мрежи за променлив ток, Научно списание Механика, Транспорт, Комуникации”, бр. 3, 2007 г. ISSN 1312- 3823 )

[4] G. Dimitrov, Z. Bakalov, V. Tsenov, Problemi na elektroenergiynata efektivnost na elektrifitsiraniya zhelezopaten transport, Sbornik dokladi ot Nauchna konferentsiya „SMOLYaN – 2004”, 2004 g.
( [4] Г. Димитров, З. Бакалов, В. Ценов, Проблеми на електроенергийната ефективност на електрифицирания железопътен транспорт, Сборник доклади от Научна конференция „СМОЛЯН – 2004”, 2004 г. )

[5] Obrabotka na rezultati ot eksperimentalni izsledvaniya za opredelyane cos  na tyagovata mrezha, NITIZhT EOOD, 2001 g.
( [5] Обработка на резултати от експериментални изследвания за определяне cos  на тяговата мрежа, НИТИЖТ ЕООД, 2001 г. )

[6] Matov P., I.Angelov, B. Hristov, I. Donev, R. Salkoski, Pasiven kompensator na kapatsitivna energiya v kontaktna mrezha 25 kV, Nauchno spisanie Mehanika, Transport, Komunikatsii”, br. 3, 2009 g. ISSN 1312-3823
( [6] Матов П., И.Ангелов, Б. Христов, И. Донев, Р. Салкоски, Пасивен компенсатор на капацитивна енергия в контактна мрежа 25 kV, Научно списание Механика, Транспорт, Комуникации”, бр. 3, 2009 г. ISSN 1312-3823 )

[7] Danni za mesechnoto elektroenergiynoto potreblenie na tyagovite podstantsii DP „NKZhI” za perioda 2013-2020 g., Podelenie „Elektrorazpredelenie” - DP „NKZhI”, 2021 g.
( [7] Данни за месечното електроенергийното потребление на тяговите подстанции ДП „НКЖИ” за периода 2013-2020 г., Поделение „Електроразпределение” - ДП „НКЖИ”, 2021 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките