Научен доклад ID 2141 : 2021/3
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТНАТА УСЛУГА ПО ЛИНИИ 1 И 2 НА СОФИЙСКОТО МЕТРО

Георги Димитров

В настоящата разработка са представени резултати от проведено

изследване върху разхода на електрическа енергия и електроенергийната ефективност

на транспортната услуга, предоставяна от „Метрополитен” ЕАД по линии 1 и 2 на

метрото в гр. София. Измерванията на електропотреблението са проведени разделно,

с цел по-детайлно анализиране влиянието на различните потребители върху общата

енергийна ефективност. Данните за електроенергийното потребление на отделните

обособени групи потребители са аналитично обработени с използването на,

специално разработена за целите на изследването, система от показатели за оценка

на електроенергийната ефективност. Резултатите са представени под формата на

таблици и графики. Извършен е анализ на енергийните показатели и са формулирани

конкретни изводи.


Софийско метро Структура на енергийното потребление Енергийна ефективност на транспортната услуга.Sofia metro Structure of energy consumption Energy efficiency of transport serviceГеорги Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Danni za mesechnoto elektroenergiynoto potreblenie, probega na metrovlakovete i broya na prevozenite patnitsi za 2011 g. i za 2019 g., „Metropoliten” EAD, Sofiya, 2020
( [1] Данни за месечното електроенергийното потребление, пробега на метровлаковете и броя на превозените пътници за 2011 г. и за 2019 г., „Метрополитен” ЕАД, София, 2020 )

[2] Petrov I., G. Dimitrov, T. Lalev, Eksperimentalno izsledvane na energiynata efektivnost na metrovlakovete na stolichniya metropoliten v realni eksploatatsionni usloviya, Godishnik na Tehnicheski universitet - Sofiya, tom 67, kniga 1, 2017 g. (ISSN 1311-0829)
( [2] Петров И., Г. Димитров, Т. Лалев, Експериментално изследване на енергийната ефективност на метровлаковете на столичния метрополитен в реални експлоатационни условия, Годишник на Технически университет - София, том 67, книга 1, 2017 г. (ISSN 1311-0829) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките