Научен доклад ID 2140 : 2021/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОВАРНАТА СПОСОБНОСТ И РАЗРЯДНИЯ ТОК НА КАСКАДЕН УМНОЖИТЕЛ НА НАПРЕЖЕНИЕ

Любомир Секулов, Ирена Божичкова, Мартин Златков, Мартина Томчева

В учебната програма на факултетите, които изучават енергетика задължително присъства дисциплината „Техника на високите напрежения“. Това налага необходимостта от онагледяване на някои от преходните процеси, които протичат по време на работа на високоволтовите съоръжения при постоянен ток и напрежение. Тези процеси биха могли да бъдат пресъздадени частично в учебна лаборатория с помощта на специална апаратура, като в случая за постоянно напрежение това се осъществява от каскаден умножител.

В доклада е описан начинът, по който е направено изследването на товарната способност и разрядния процес на проектирания и вече изграден каскаден умножител на напрежение. Описан е начинът по който е направено измерването и самата опитна постановка. Дадени са данните от направеното измерване, които се явяват технически параметри и характеристики на изпитвателната високоволтова уредба за постоянно напрежение. Тя ще бъде полезно попълнение при окомплектоването на оборудването в бъдещата лаборатория по „Техника на високите напрежения“ на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“. Целта е да се създаде възможност за провеждане на упражнения по дисциплината „Техника на високите напрежения“. Студентите да се запознаят нагледно с устройството и принципът на действие на схемата, нейните параметри и характеристики, начините на въздействие върху товарната способност на уредбата. Уредбата може да се използва и като маломощен източник на високо захранващо постоянно напрежение.


ТВН Техника на високите напрежения лаборатория изпитвателна високоволтова уредба трекингоустойчивост пропълзяващ ток пробив изолация изолатор импулсен генератор искроустойчивост дъгоустойчивост.High voltage equipment high voltage laboratory Любомир Секулов Ирена Божичкова Мартин Златков Мартина Томчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Dwivedi C.K., Daigavane M.B. Multi-purpose low cost DC high voltage generator (60 kV output), using Cockcroft-Walton voltage multiplier circuit. International Journal of Science and Technology Education Research, 2011, vol.2(7), pp. 109-119. 2. Cortez D.F.

[2] E. Kuffel, Dean Emeritus, W.S. Zaengl, High Voltage Engineering Fundamentals Second edition ISBN 0 7506 3634

[3] Cockroft J.D., Walton E.T.S. Experiments with high velocity positive ions. (I) Further developments in the method of obtaining high velocity positive ions. Proceedings of the Royal Society A. Mathematical, physical and engineering sciences, 1932, vol.136, no.830, pp. 619-630. doi: 10.1098/rspa.1932.0107.

[4] Vazhov V. F., Lavrinovich V. A. Tehnika vysokih napryazheniy / Uchebnik dlya bakalavrov napravleniya -140200 ”Elektroenergetika” — TPU, 2014.
( [4] Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений / Учебник для бакалавров направления -140200 ”Электроэнергетика” — ТПУ, 2014. )

[5] Rozanov Yu. K. ”Osnovy silovoy elektroniki”: Energoizdat, 1992. – 296 s. ISBN 5-283-00681-6
( [5] Розанов Ю. К. ”Основы силовой электроники”: Енергоиздать, 1992. – 296 с. ISBN 5-283-00681-6 )

[6] Sekulov. L., I. Bozhichkova, P. Kostadinov, M. Zlatkov, “Simulatsiya i proektirane na protsesite v ednopoluperioden kaskaden umnozhitel na naprezhenie” Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 2367-6620, tom 18, 3/2, 2020 g. statiya № 2032, str. X-46–X-51
( [6] Секулов. Л., И. Божичкова, П. Костадинов, М. Златков, “Симулация и проектиране на процесите в еднополупериоден каскаден умножител на напрежение” Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 2367-6620, том 18, 3/2, 2020 г. статия № 2032, стр. X-46–X-51 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките