Научен доклад ID 2137 : 2021/3
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ МОДЕЛИРАНЕ В СРЕДАТА НА MATLAB НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЛЕДОТОПЕНЕ ПРИ ТЯГОВИ КОНТАКТНИ МРЕЖИ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК – ЧАСТ II

Никола Стамболиев, Любомир Секулов

Контактните мрежи за променлив ток са специални конструкции и основното им предназначение е да пренасят електрическа енергия от тяговите подстанци (ТП) до електрическите товари. Те захранват електрическите транспортни средства чрез осъществяване на непрекъснат електрически контакт между контактната мрежа и токоснемателя на транспортното средство. Тяговите контактни мрежи работят при изключително тежки метереологични и експлоатационни условия, като върху тях непрекъснато действат различни постоянни и променливи електрически и механични сили, породени от загряване, собственото тегло, опъването на проводниците, натис-ка на токоприемника и др.. Те се експлоатират на открито, поради което върху тях агресивно въздействат и атмосферните фактори - температурни изменения, вятър, сняг и заледяване.

Метеорологичните условия през зимния период подпомагат заледяването на проводниците, в частност образуването на ледена обвивка (кора) върху контактния проводник. По този начин се влошава токоснемането, което от своя страна е пред-поставка за нарушаване на графика за движение и пропускателната способност на участъка от железопътната инфраструктура.

Въпреки, че през последните няколко години в нашата страна зимните периоди не са толкова агресивни, има проблемни железопътни участъци, в които ледообразу-ването по контактната мрежа е значително и създава описаните по-горе проблеми. Известни са редица механични и електрически методи за борба с ледообразуването по контактната мрежа.

За целите на изследването е избран конкретен проблемен участък от контакт-ната мрежа на ЖП транспорт у нас, характеризиращ се с чести обледявания на контактния проводник и нарушаване на графика на движение. В настоящия доклад (част 2), са изследвани конкретни параметри, ограничаващи ледообразуването, при избрано свързване на тяговите подстанционни трансформатори към електроенергий-ната система и тяговата контактна мрежа. Избран е вариант на захранване на участъка при несфазирани тягови подстанции. Поради невъзможност изследването да бъде направено в реални експлоатационни условия е избран метод, посредством моделиране на изследвания обект с реалните му параметри в средата на Matlab. Нап-равена е верификация на получените резултати с тези от проведено аналитично изс-ледване.


железопътен транспорт контактна мрежа обледяване влаково движениеrailway transport overhead contact line ice train movementНикола Стамболиев Любомир Секулов

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov G., I. Petrov, I. Angelov, M. Valkov. Universalen mikroprotsesoren regulator za upravlenie na otoplitelni uredi v elektricheski transportni sredstva. , Mehanika, transport, komunikatsii, tom 13, broy 3/3, 2015 g, statiya №1250, str. X-49 – X-54., 2015g.
( [1] Димитров Г., И. Петров, И. Ангелов, М. Вълков. Универсален микропроцесорен регулатор за управление на отоплителни уреди в електрически транспортни средства. , Механика, транспорт, комуникации, том 13, брой 3/3, 2015 г, статия №1250, стр. X-49 – X-54., 2015г. )

[2] Zlatkov M. – “Kontaktnata mrezhata za gradski elektrotransport kato vazobnovyaem energien iztochnik” , Mladezhki Nauchen Forum “MLAD FORUM“ VTU Todor Kableshkov 2016.05.16. Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“ ISSN 2367-6558 (print) tom 5, broy 1, 2016 g. statiya № 1299, ISSN 2367-6612 (online) http://www.mtc-aj.com https://mtc-aj.com/article.1299.bg.htm, 2016g.
( [2] Златков М. – “Контактната мрежата за градски електротранспорт като възобновяем енергиен източник” , Младежки Научен Форум “МЛАД ФОРУМ“ ВТУ Тодор Каблешков 2016.05.16. Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“ ISSN 2367-6558 (print) том 5, брой 1, 2016 г. статия № 1299, ISSN 2367-6612 (online) http://www.mtc-aj.com https://mtc-aj.com/article.1299.bg.htm, 2016г. )

[3] Karyakin R.N. Tyagovyye seti peremennogo toka. Transport, Moskva, 1964 g.
( [3] Карякин Р.Н. Тяговые сети переменного тока. Транспорт, Москва, 1964 г. )

[4] Tehnicheska dokumentatsiya na tyagovi podstantsii i KM eksploatirani v zhelezopatniya transport.
( [4] Техническа документация на тягови подстанции и КМ експлоатирани в железопътния транспорт. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките