Научен доклад ID 2136 : 2021/3
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ МОДЕЛИРАНЕ В СРЕДАТА НА MATLAB НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЛЕДОТОПЕНЕ ПРИ ТЯГОВИ КОНТАКТНИ МРЕЖИ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК – ЧАСТ I

Никола Стамболиев, Георги Павлов, Любомир Секулов

Контактните мрежи за променлив ток са специални конструкции и основното им предназначение е да пренасят електрическа енергия от тяговите подстанции (ТП) до електрическите товари. Те захранват електрическите транспортни средства чрез осъществяване на непрекъснат електрически контакт между контактната мрежа и токоснемателя на транспортното средство. Тяговите контактни мрежи работят при изключително тежки метеорологични и експлоатационни условия, като върху тях непрекъснато действат различни постоянни и променливи електрически и механични сили, породени от загряване, собственото тегло, опъването на проводниците, натиска на токоприемника и др.. Те се експлоатират на открито, поради което върху тях агресивно въздействат и атмосферните фактори - температурни изменения, вятър, сняг и заледяване.

Метеорологичните условия през зимния период подпомагат заледяването на проводниците, в частност образуването на ледена обвивка (кора) върху контактния проводник. По този начин се влошава токоснемането, което от своя страна е предпоставка за нарушаване на графика за движение и пропускателната способност на участъка от железопътната инфраструктура.

Въпреки, че през последните няколко години в нашата страна зимните периоди не са толкова агресивни, има проблемни железопътни участъци, в които ледообразуването по контактната мрежа е значително и създава описаните по-горе проблеми. Известни са редица механични и електрически методи за борба с ледообразуването по контактната мрежа.

За целите на изследването е избран конкретен проблемен участък от контактната мрежа на ЖП транспорт у нас, характеризиращ се с чести обледявания на контактния проводник и нарушаване на графика на движение. В настоящия доклад (част I), са изследвани конкретни параметри, ограничаващи ледообразуването при избрано свързване на тяговите подстанционни трансформатори към електроенергийната система и тяговата контактна мрежа. Избран е вариант на захранване на участъка при сфазирани подстанции.


железопътен транспорт контактна мрежа обледяване влаково движениеrailway transport overhead contact line ice train movementНикола Стамболиев Георги Павлов Любомир Секулов

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov V., G. Nedzhib, Analiz na naprezhenovi transformatori pri rekonstruktsiya na podstantsiya 110/10 kV, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport-2019”, Borovets, 3 - 5 oktomvri 2019, nauchno spisanie “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 17, broy 3/3, 2019, str. H-35 – H-40, statiya № 1873, 2019 g.
( [1] Димитров В., Г. Неджиб, Анализ на напреженови трансформатори при реконструкция на подстанция 110/10 kV, Международна научна конференция „Транспорт-2019”, Боровец, 3 - 5 октомври 2019, научно списание “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 17, брой 3/3, 2019, стр. Х-35 – Х-40, статия № 1873, 2019 г. )

[2] Karyakin R.N. Tyagovyye seti peremennogo toka. Transport, Moskva, 1964 g.
( [2] Карякин Р.Н. Тяговые сети переменного тока. Транспорт, Москва, 1964 г. )

[3] Tomcheva M. Izsledvane i analiz na parametrite na vidovete tokoizpravitelni shemi, eksploatirani v tokoizpravitelni stantsii, Chetvarta nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Komunikatsii, elektroobzavezhdane i informatika v transporta – KEIT 2018”, 28.09. - 30.09.2018 g., gr. Bansko, (sp. Mehanika, Transport, Komunikatsii. tom 16, broy 3/2, 2018 g., ISSN 1312-3823, str. H105-H110), 2018g.
( [3] Томчева М. Изследване и анализ на параметрите на видовете токоизправителни схеми, експлоатирани в токоизправителни станции, Четвърта научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018”, 28.09. - 30.09.2018 г., гр. Банско, (сп. Механика, Транспорт, Комуникации. том 16, брой 3/2, 2018 г., ISSN 1312-3823, стр. Х105-Х110), 2018г. )

[4] Tehnicheska dokumentatsiya na tyagovi podstantsii i KM eksploatirani v zhelezopatniya transport.
( [4] Техническа документация на тягови подстанции и КМ експлоатирани в железопътния транспорт. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките