Научен доклад ID 2133 : 2021/3
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАРАМЕТРИ НА КОТВЕНАТА ВЕРИГА ПРИ РАЗЛИЧНИ РЕЖИМИ НА РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДВИГАТЕЛ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

Васил Димитров, Людмил Попов

Често в изследователската работа или при ремонта и пусково – настроечните дейности се налага експериментално да се оценят някои важни параметри на постояннотоково електрозадвижване, като собственото съпротивление на котвата на двигателя Ra и коефициентът на електромагнитно взаимодействие . Експерименталното измерване на съпротивлението Ra е сложно и с много недостатъци: задвижването трябва да се подлага на сравнително ниско захранващо напрежение с отнето възбуждане или със застопорен ротор, приема се една условна стойност на пада на напрежение в прехода „контактни четки - колектор”, която в реалния случай може да се различава, тъй като зависи от състоянието на прехода, Съпротивлението на котвата Ra може да се определи приблизително, като се приеме, че при номинален товар загубите на енергия в съпротивлението на котвената намотка са близо половината от общите загуби на мощност в двигателя.

В доклада се предлага друг подход за определяне параметрите Ra и , при който измерването е обективно и гарантира много голяма точност, като са избегнати основните недостатъци на класическия метод. Измерват се токът в котвата, ъгловата скорост и напрежението. След това от уравнението за равновесието на електродвижещите напрежения се определят търсените параметри за различните начини на регулиране на скоростта. Проведената симулация в Simulink верифицира разработените методи като много по-точни и бързи от класическите.


постояннотоково електрозадвижване съпротивление на котвата на двигателя коефициент на електромагнитно взаимодействиеDC electrical drive motor armature resistance electromagnetic interaction coefficientВасил Димитров Людмил Попов

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgaranov L., I. Milenov, G. Pavlov, Ch. Dzhambazki, Elektrozadvizhvane, 2009.
( [1] Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки, Електрозадвижване, 2009. )

[2] Kostadinov P., Opredelyane na tarirovachnata harakteristika na dvigatel za postoyanen tok, n. sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823, t. 18, br. 3/2, str. X-17 – X-22, 2020
( [2] Костадинов П., Определяне на тарировъчната характеристика на двигател за постоянен ток, н. сп. „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823, т. 18, бр. 3/2, стр. X-17 – X-22, 2020 )

[3] Kudashov A. S. Medvedeva, V. Mihotin, S. Piskarev, Matlab v uchebnyh kursov po issledovaniyu perehodnyh protsessov v elektroenergeticheskih sistemah, Penzenskiy gosuniversitet, Penza, 2009.
( [3] Кудашов А. С. Медведева, В. Михотин, С. Пискарев, Matlab в учебных курсов по исследованию переходных процессов в электроэнергетических системах, Пензенский госуниверситет, Пенза, 2009. )

[4] MathWorks, Simulink User’s Guide, 2019.

[5] Krishnan R., Electric Motor Drives, Modeling, Analysis and Control, Pearson Ed., 2003.

[6] Cherneva G., A. Antonov, Modelirane i simulatsiya na mehatronen modul za regulirane na skorostta na dvigatel za postoyanen tok, Mehanika, Transport, Komunikatsii, tom 17, broy 3, 2019 g.
( [6] Чернева Г., А. Антонов, Моделиране и симулация на мехатронен модул за регулиране на скоростта на двигател за постоянен ток, Механика, Транспорт, Комуникации, том 17, брой 3, 2019 г. )

[7] www.dynamo-bg.com

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките