Научен доклад ID 2130 : 2021/3
ЕКОЛОГИЧНО ШОФИРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Миряна Евтимова

Целта на тази работа е да се направи анализ на възможностите за оптимизиране на интегрирането на управлението на превозните средства по горивоикономичен и екологосъобразен начин за повишаване безопасността на движението по пътищата

Направен е кратък анализ на възрастовата структура на автомобилния парк в България и свързаната с това екологична характеристика на превозните средства.

Разгледани са основните акценти за постигане на единно европейско транспортно пространство към конкурентноспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите. Поставено е ударение върху необходимостта от изграждане на безопасна, свързана и екологосъобразна устойчива мобилност в Европа и подготвянето на европейският транспорт за бъдещето.

Разгледана е Безопасната универсална мобилност, представена в Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България по отношение на околна среда.

Извършен е анализ на законодателството и регламентирането на управление по горивоикономичен и екологосъобразен начин на превозните средства.

Доказана е необходимостта от интегриране на различни техники за постигане на екологична безопасност в транспорта. Представено е определение на понятието „екологично шофиране” и са описани някои техники за шофиране по екологосъобразен и икономичен начин.

В заключение се акцентира върху необходимостта от формирането на съзнателно отношение към околната среда и екологична култура за въвеждане на устойчиви модели на поведение на водачите на превозни средства.


Безопасност на движението по пътищата екологична безопасност екологично шофиране интегриран подход емисии от парникови газове безопасна система.Road safety environmental safety environmentally friendly driving integrated approach greenhouse gas Миряна Евтимова

BIBLIOGRAPHY

[1] Darzhavna agentsiya „Bezopasnost na dvizhenieto po patishtata“. OBOBShtEN DOKLAD za patnotransportnata obstanovka i bezopasnostta na dvizhenieto po patishtata
( [1] Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. ОБОБЩЕН ДОКЛАД за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движението по пътищата )

[01.07.2019 – 31.12.2019]. Sofiya, 2020.
( [01.07.2019 – 31.12.2019]. София, 2020. )

[2] Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata. INTEGRIRANA TRANSPORTNA STRATEGIYa V PERIODA DO 2030 g. MAY 2017 g.
( [2] Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. ИНТЕГРИРАНА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГИЯ В ПЕРИОДА ДО 2030 г. МАЙ 2017 г. )

[3] European Commission, Integration of Road Safety in Other Policy Areas: Synergies and Conflicts, European Commission, Directorate General for Transport, February 2018.

[4] Dragneva, N. NEOBHODIMOST I ORGANIZATsIYa NA EKOLOGIChNO OBUChENIE NA VODAChITE NA MPS. Godishnik na BSU, tom XXIII. 2010. Haworth, N. and M. Symmons. THE RELATIONSHIP BETWEEN FUEL ECONOMY AND
( [4] Драгнева, Н. НЕОБХОДИМОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА МПС. Годишник на БСУ, том XXIII. 2010. Haworth, N. and M. Symmons. THE RELATIONSHIP BETWEEN FUEL ECONOMY AND )

[5] SAFETY OUTCOMES. MONASH UNIVERSITY ACCIDENT RESEARCH CENTRE. Report No. 188. December 2001. ISBN 0 7326 1487 2.

[6] EVROPEYSKA KOMISIYa. BYaLA KNIGA - Patna karta za postiganeto na Edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite Bryuksel, 28.3.2011. COM(2011) 144 okonchatelen.
( [6] ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ. БЯЛА КНИГА - Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите Брюксел, 28.3.2011. COM(2011) 144 окончателен. )

[7] SAOBShtENIE NA KOMISIYaTA DO EVROPEYSKIYa PARLAMENT, EVROPEYSKIYa SAVET, SAVETA, EVROPEYSKIYa IKONOMIChESKI I SOTsIALEN KOMITET I KOMITETA NA REGIONITE EVROPA V DVIZhENIE. Ustoychiva mobilnost za Evropa: bezopasna, svarzana, ekologosaobrazna. Bryuksel, 17.5.2018. COM(2018) 293 final.
( [7] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ЕВРОПА В ДВИЖЕНИЕ. Устойчива мобилност за Европа: безопасна, свързана, екологосъобразна. Брюксел, 17.5.2018. COM(2018) 293 final. )

[8] SAOBShtENIE NA KOMISIYaTA DO EVROPEYSKIYa PARLAMENT, SAVETA, EVROPEYSKIYa IKONOMIChESKI I SOTsIALEN KOMITET I KOMITETA NA REGIONITE. Strategiya za ustoychiva i inteligentna mobilnost — podgotvyane na evropeyskiya transport za badeshteto. COM(2020) 789 final. Bryuksel, 9.12.2020
( [8] СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност — подготвяне на европейския транспорт за бъдещето. COM(2020) 789 final. Брюксел, 9.12.2020 )

[9] Natsionalna strategiya za bezopasnost na dvizhenieto po patishtata v Republika Balgariya za perioda (2021 – 2030) g., prieta s RMS № 775/ 26.10.2020 g.
( [9] Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода (2021 – 2030) г., приета с РМС № 775/ 26.10.2020 г. )

[10] Plan za deystvie (2021 – 2023) g. Natsionalna strategiya za bezopasnost na dvizhenieto po patishtata v Republika Balgariya za perioda (2021 – 2030) g., priet s RMS № 775/ 26.10.2020 g.
( [10] План за действие (2021 – 2023) г. Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода (2021 – 2030) г., приет с РМС № 775/ 26.10.2020 г. )

[11] DIREKTIVA 2006/126/EO NA EVROPEYSKIYa PARLAMENT I NA SAVETA ot 20 dekemvri 2006 godina otnosno svidetelstva za upravlenie na prevozni sredstva (prerabotena) (OV L 403, 30.12.2006 g., stp. 18)
( [11] ДИРЕКТИВА 2006/126/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства (преработена) (ОВ L 403, 30.12.2006 г., стp. 18) )

[12] Evropeyska komisiya. Nay-dobri praktiki v bezopasnostta na dvizhenieto po patishtata narachnik za merki na natsionalno ravnishte. Sluzhba za publikatsii na Evropeyskiya sayuz. ISBN 978-92-79-15251-1 doi:10.2832/10447. Lyuksemburg, 2010.
( [12] Европейска комисия. Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата наръчник за мерки на национално равнище. Служба за публикации на Европейския съюз. ISBN 978-92-79-15251-1 doi:10.2832/10447. Люксембург, 2010. )

[13] NAREDBA № 13 ot 21.09.2016 g. za grazhdanskoto, zdravnoto, ekologichnoto i interkulturnoto obrazovanie Obn. - DV, br. 80 ot 11.10.2016 g., izm. i dop., br. 80 ot 28.09.2018 g., v sila ot 28.09.2018 g.
( [13] НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г. )

[14] https://www.citroen.bg/okolna-sreda/ekologi... https://www.kamioni.bg/bg/menu/10/post/1583... https://www.mercedes-benz.bg/passengercars/...

[15] Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. Fahr und spar mit Sicherheit – Sicher, wirtschaftlich und umweltschonend fahren. Bonn. August 2000

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките