Научен доклад ID 2129 : 2021/3
ВЛИЯНИЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СОФИЯ

Емил Железов, Кирил Козев

Качеството на атмосферния въздух e важен фактор за човешкото здраве, свързан с околната среда. Замърсяването на въздуха причинява преждевременна смърт и генерира значими външни разходи. Европейките и национални политики допринасят за намаляване на емисиите на вредни вещества, но жителите в големи градове като София, често са изложени на наднормено замърсяване на въздуха. Един от основните източници на вредни вещества е автомобилният транспорт, но неговият принос не може да бъде измерен пряко. В доклада са представени анализ и оценка на замърсяването на въздуха в София за периода 2018 г.-2020 г. по официални, публично достъпни данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух. В анализа са включени замърсители, за които автомобилният транспорт има значителен принос и за които има налични данни за изследвания период - фини прахови частици, азотен диоксид, бензeн и озон. За приноса на автомобилния транспорт са представени данни от проучвания, направени за целите на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Р. България и Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 г.-2026 г.


околна среда качество на въздуха замърсяване на въздуха автомобилен транспорт.environment air quality air pollution road transportЕмил Железов Кирил Козев

BIBLIOGRAPHY

[1] A. Burov, D. Trifonov, Analiz na danni za nivata na azoten dioksid v Sofiya, https://www.zazemiata.org/wp-content/upload...
( [1] А. Буров, Д. Трифонов, Анализ на данни за нивата на азотен диоксид в София, https://www.zazemiata.org/wp-content/upload... )

[2] E. Zhelezov, G. Kirilova. Osnovni indikatori za otsenka na vazdeystvieto na transporta varhu okolnata sreda, kato predpostavka za ustoychiv transport, sp. ”Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 11, broy 3, statiya №0801, ISSN 1312-3823, str. III-14 - III-20, https://mtc-aj.com/library/801.pdf
( [2] Е. Железов, Г. Кирилова. Основни индикатори за оценка на въздействието на транспорта върху околната среда, като предпоставка за устойчив транспорт, сп. ”Механика, Транспорт, Комуникации”, том 11, брой 3, статия №0801, ISSN 1312-3823, стр. III-14 - III-20, https://mtc-aj.com/library/801.pdf )

[3] E, Jelezov, Kirilova, G., Malinova, E., Evaluation of the environmental influence of transport, MEST Journal, ISBN 978-86-6375-011-1, ISSN 2334-7058, pp. 61-73, https://mest.meste.org/MEST_2_2014/4_07.pdf...

[4] Programa za Sofiya, https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsof...
( [4] Програма за София, https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsof... )

[5] Spetsialen doklad, Evropeyska Smetna Palata, https://op.europa.eu/webpub/eca/ special-reports/air-quality-23-2018/bg
( [5] Специален доклад, Европейска Сметна Палата, https://op.europa.eu/webpub/eca/ special-reports/air-quality-23-2018/bg )

[6] Kompleksna programa za podobryavane kachestvoto na atmosferniya vazduh na teritoriyata na Stolichna obshtina za perioda 2021-2026, 2f205fb9-03e4-433b-a8c1-a0701b0be22f (sofia.bg)
( [6] Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026, 2f205fb9-03e4-433b-a8c1-a0701b0be22f (sofia.bg) )

[7] Natsionalen doklad za sastoyanieto i opazvaneto na okolnata sreda v R. Balgariya prez 2018 g, http://eea.government.bg/bg/soer/2018/air/e...
( [7] Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Р. България през 2018 г, http://eea.government.bg/bg/soer/2018/air/e... )

[8] Naredba №12 ot 15 yuli 2010 g. za normi za seren dioksid, azoten dioksid, fini prahovi chastitsi, olovo, benzen, vagleroden oksid i ozon v atmosferniya vazduh
( [8] Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух )

[9] Naredba № 11 ot 14 may 2007g. za normi za arsen, kadmiy, zhivak, nikel i politsiklichni aromatni vaglevodorodi v atmosferniya vazduh.
( [9] Наредба № 11 от 14 май 2007г. за норми за арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух. )

[10] Pilotna sistema za sledene na atmosferniya vazduh., https://platform.airthings-project.com/
( [10] Пилотна система за следене на атмосферния въздух., https://platform.airthings-project.com/ ... )

[11] Proekt za izmervane na FPCh, https://airbg.info/map
( [11] Проект за измерване на ФПЧ, https://airbg.info/map )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките