Научен доклад ID 2126 : 2021/3
АВАРИЙНИЯТ ПЛАН В ПОМОЩ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СТОПАНИСВАНЕ НА МАЛКИ ЯЗОВИРИ

Мира Зафирова

Повече от 90 % от язовирните стени у нас са насипни и са изградени през 60-те години на миналия век. Това са съоръжения предвидени основно за напояване, риборазвъждане и противопожарна защита. Интензивното строителство на малки язовири в България започва през 50те години на миналия век и за периода до 1989 г. в страната са построени над 3500 язовира. На тези съоръжения е необходимо да се гледа като важна съставна част в цялостната инфраструктура на страната и да се поддържа тяхната функционална годност с цел ретензиране и безприпятствено провеждане на речните води.

Аварийният план е съществена част в документацията на всека язовирна стена и съоръженията към нея. В него се дават редица данни за съответния водоем и се посочват мерки за подготовка и изпълнение на мероприятия в различни ситуации.

„Стратегията за електронно управление в България за периода 2014-2020“, Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2025 г. са в основата на въвеждането на електронното управление на информационните и комуникационните технологии в страната. Целта на електронното управление постигане на ефективно, ефикасно и устойчиво управление на съответните обекти и субекти чрез овладяване на информационните потоци и насочването им в определена посока.

В доклада е разгледано възможността за прилагане на електронно управление при стопанисването на малките язовири на базата на данните от аварийния план.


авариен план електронно управление земнонасипни язовириe -goverment emergency plan earth damsМира Зафирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba za usloviyata i reda za osashtestvyavane na tehnicheskata i bezopasnata eksploatatsiya na yazovirnite steni i na saorazheniyata kam tyah i za osashtestvyavane na kontrol za tehnicheskoto im sastoyanie (D.V. broy 9/31. 01.2020g.),
( [1] Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние (Д.В. брой 9/31. 01.2020г.), )

[2] Damyanov Vl. „Kontseptualni osnovi na informatsionna sistema za registrirane i statisticheski analiz na izvanrednite sluchai, likvidirani ot sluzhbite za pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto” , 2014g.
( [2] Дамянов Вл. „Концептуални основи на информационна система за регистриране и статистически анализ на извънредните случаи, ликвидирани от службите за пожарна безопасност и защита на населението” , 2014г. )

[3] Naredba № rd-04-02 ot 25 noemvri 2016g. za usloviyata i reda za izpolzvaneto na informatsionna sistema za tehnicheskoto sastoyanie na yazovirnite stenii saorazheniyata kam tyah, predostavena ot DATMN (Darzhavnata Agentsiya za Metrologichen i Tehnicheski Nadzor)“ ot 2017 (DV br.96/2.12.2016g.).
( [3] Наредба № рд-04-02 от 25 ноември 2016г. за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните стении съоръженията към тях, предоставена от ДАТМН (Държавната Агенция за Метрологичен и Технически Надзор)“ от 2017 (ДВ бр.96/2.12.2016г.). )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките