Научен доклад ID 2124 : 2021/3
ОРГАНИЗАЦИОННО –ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РАЗНООБРАЗНИ АЛТЕРНАТИВНИ ВАРИАНТИ

Димитър Калошев, Богдан Лозев, Мира Зафирова

Линейните строителни обекти се изпълняват при много сложни условия. От една страна те са проектирани да поемат своето собствено тегло и теглото на предвидената пътна настилка. Освен това те се намират под въздействие на динамичното натоварване от преминаващите транспортни средства.

Съществено влияние върху строителните обекти оказва и външната среда – валежи, температура на въздуха, подпочвени води, вид и свойства на строителните почви.

Свлачишните процеси са изключително сложни и комплаксни процеси. Това са извънредни ситуации, които изискват бързо и качествено отстраняване на нежеланите последици. При избора на определена технология е необходимо да бъде направен задълбочен анализ на технико-икономическите показатели за различните варианти.

Отчитането на всичките особености на външната среда и изискванията към съответния строителен обект позволяват избирането на най- ефективните и целесъобразни конструктивни решения, които да гарантират минимални разходи на трудови, материални и финансови ресурси за осигуряване на необходимите качества на на основата по време на експлоатационния период.

Разгледани са различни технологии при отстраняване на свлачишни процеси и е анализирано влиянието на избраната технология върху основните ресурси, необходими за изграждането на обектите.


организация на строителството технологияorganization of construction technologyДимитър Калошев Богдан Лозев Мира Зафирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Kolev Ch., „Kompleksni sistemi za geozashtita“, izdatelstvo „Tehnika”, 2007g.
( [1] Колев Ч., „Комплексни системи за геозащита“, издателство „Техника”, 2007г. )

[2] Naredba №12 ot 03.07.2001 za proektirane na geozashtitni stroezhi, sgradi i saorazheniya v svlachishtni rayoni.
( [2] Наредба №12 от 03.07.2001 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките