Научен доклад ID 2117 : 2021/3
ИЗЧИСЛЕНИЯ НА ЛЮЛЧЕНА ПОДВЕСКА ОТ ЦЕНТРАЛНО РЕСОРНО ОКАЧВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКА ТАЛИГА

Ваньо Ралев, Добринка Атмаджова

В конструкцията на пътническите талиги се вграждат устройства, създаващи възвръщаща сила, която еластично препятствува отклоненията на коша

на пътническия вагон от средно положение. Такова устройство е люлковото устройство от централното ресорно окачване на пътнически талиги – люлков тип.

Като основен елемент от централното ресорно окачване на тези талиги са люлчените подвески. В публикацията се представя изчислителен метод на люлчена подвеска за уморна якост, характеризиращ се с виртуално симулиране на експлоатационните натоварвания на възли и елементи от пътническа талига с помощта на извадка във вид на представителен участък, чрез който се осигурява

адекватно отчитане на повреждащия ефект от всички цикли за амортизационния (или междуремонтния) срок. Установено е съществуването на силно изразена степенна зависимост на надеждностните показатели на изследвана конструкция

подвески от коефициента на триене в шарнирите. Причината за ускореното уморно

разрушаване на люлчените подвески са появата на недопустими нормални напрежения

с цикличен характер, възникващи от огъващите моменти вследствие на високи стойности на коефициента на триене в шарнирите при съвместно действие на главните огъващи моменти. Резултатите от проведените якостни изследвания на

люлчените подвеските на пътническа талига се считат за достатъчно достоверни, защото показват добро съответствие с данни от експлоатацията.


подвижен железопътен състав пътнически талиги ресорно окачване люлков тип люлчени подвески.rolling stock passenger bogies spring suspension swing type swings pendantsВаньо Ралев Добринка Атмаджова

BIBLIOGRAPHY

[1] Karadzhov, T. i Zh. Dimitrov, Vagoni, Sofiya, 1988
( [1] Караджов, Т. и Ж. Димитров, Вагони, София, 1988 )

[2] Petrovic D., Rakanovic R., Zeleznicka vozila Praktikum., Kraljevo, 2006

[3] Stoilov V., Slavchev S., Vagoni, TU Sofiya, S. 2014
( [3] Стоилов В., Славчев С., Вагони, ТУ София, С. 2014 )

[4] Kolarov I., G. Dimchev. Mashinni elementi. VTU , ”T. Kableshkov”, 2018g
( [4] Коларов И., Г. Димчев. Машинни елементи. ВТУ , ”Т. Каблешков”, 2018г )

[5] Vasilev D., Ivanov A., Teoretichna mehanika, VTU “T. Kableshkov”, Sofiya, 2014, Vtoro izdanie, ISBN 978-954-12-0144-2, 420s.
( [5] Василев Д., Иванов А., Теоретична механика, ВТУ “Т. Каблешков”, София, 2014, Второ издание, ISBN 978-954-12-0144-2, 420с. )

[6] Penchev Ts., Atmadzhova D. Yakost i dalgotraynost na avtomobilna i zhelezopatna tehnika., VTU, S. 2007
( [6] Пенчев Ц., Атмаджова Д. Якост и дълготрайност на автомобилна и железопътна техника., ВТУ, С. 2007 )

[7] Bogie Görlitz V-DVJ - Technique documentation, 2007

[8] Bogie GP200 - Technique documentation, 2000

[9] GOST 4543-71 Prokat iz legirovannoy konstruktsionnoy stali. Tehnicheskie usloviya.
( [9] ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките