Научен доклад ID 2115 : 2021/3
МОДЕЛ ЗА КВАЗИСТАТИЧНО ВПИСВАНЕ НА ДВУОСНА ТРАМВАЙНА ТАЛИГА В КРИВА

Емил М. Михайлов 1), Добринка Атмаджова 2)

„Моделът за квазистатично вписване на двуосна трамвайна талига в

крива” е допълнение на „Модел за квазистатично вписване в крива на железопътен

двуосов екипаж”. Наличието на еластични елементи в сглобката между главината и

бандажа дава възможност бандажната гривна да се премества спрямо главината.

Към разработеният метод за квазистатично вписване на движещ се в крив участък

от пътя железопътен двуосов екипаж с отчитане компонентите на скоростта на

плъзгане и обусловените от тях тангенциални сили в контактните точки „колело-

релса”, завъртането на колоосите в план и ъгъла на атака на атакуващата колоос са

добавени особеностите на трамвайните колела и талиги и условията на работата

им. Изграденият аналитичен апарат е допълнен със зависимостите произтичащи от

конструктивните особености на колелата за возила предназначени за градски пътни-

чески превози. Получените зависимости са удобни за изследване хоризонталните връз-

ки в ходовата част на лек релсов подвижен състав (трамвайни мотриси), които са

предназначени за модернизация и изграждане на нови изделия и ще доведат до същес-

твени подобрения на динамично-ходовите качества, намаляване интензивността на

износване на ребордите и релсите, повишаване безопасността на движение и допус-

тимите скорости и намаляване на разходите и рисковете от разбиване на релсовия

път и подвижния състав. Изложеният модел показва приложимостта за определяне

характеристиките на трамвайните талиги и възможността за оптимизация им.


трамвай талига квазистатично вписване контакт колело-релса.tram bogie quasi-static entry wheel-rail contact.Емил М. Михайлов ) Добринка Атмаджова )

BIBLIOGRAPHY

[1] Atmadzhova D., Metod za opredelyane na harakteristikite na buksovite vrazki s ra- mata na taliga za patnicheski vagoni, Disertatsiya, VTU „Todor Kableshkov“, Sofiya, 2000 g.
( [1] Атмаджова Д., Метод за определяне на характеристиките на буксовите връзки с ра- мата на талига за пътнически вагони, Дисертация, ВТУ „Тодор Каблешков“, София, 2000 г. )

[2] Ruzhekov T., Penchev Ts., Dimitrov E., „Teoriya i konstruirane na zhelezopatna teh- nika”, VTU, Sofiya, 2011 g.
( [2] Ружеков Т., Пенчев Ц., Димитров Е., „Теория и конструиране на железопътна тех- ника”, ВТУ, София, 2011 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките