Научен доклад ID 2114 : 2021/3
ОПТИМАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ НА КРАЙНИ КАТОЧНИ КОНСТРУКЦИИ

Горан Павлович1), Миле Савкович2), Небойша Б. Здравкович2), Горан Маркович2)

Двойните мостови кранове се използват широко в производствените съоръжения, особено за големи товароносимост и участъци. Освен голямото внимание, което се отделя на дизайна на главните носачи, значителна роля и отговорност имат и крайните каретки, които осигуряват стабилното движение на основните носачи на двугредовия мостов кран. Правилният избор на геометрията на напречното сечение на тази конструкция е от голямо значение, преди всичко по отношение на твърдостта и връзката на тези конструкции с основните греди. Настоящото изследване представя анализа и оптимизирането на напречното сечение на крайната карета на двугредовия мостов кран в зависимост от входните параметри на проектирането. Представеният модел е обоснован и постигнатите значителни икономии на материала са показани чрез примерите на съществуващи решения на мостови кранове с двойна греда. Процесът на оптимизация ще се извърши в софтуерния пакет MATLAB, като се използва функцията fmincon, която доказано решава нелинейни инженерни проблеми. Потвърждението на получените резултати ще бъде показано с помощта на софтуерния пакет SAP2000.


крайна карета MATLAB оптимален дизайн SAP2000end carriage MATLAB optimal design SAP2000Горан Павлович) Миле Савкович) Небойша Б. Здравкович) Горан Маркович)

BIBLIOGRAPHY

[1] Ling Z., Wang M., Xia J., Wang S., Guo X., Stress Analysis for the Critical Metal Structure of Bridge Crane, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 108, (2018), 022056.

[2] Spitsyna D.N., Yurin A.N., Determining the lateral forces acting on the running wheels of bridge cranes, ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. МАШИНОСТРОЕНИЕ, Vol. 2 (659), (2015), pp. 3-13.

[3] Hrabovsky L., Action on Crane Runway Caused by Horizontal Forces due to Crane Skewing, Key Engineering Materials, Vol. 669, (2016), pp. 391-399.

[4] Pavlović G., Savković M., Zdravković N., Marković G., Optimization design of end carriage of the single-girder bridge crane structure, MTC AJ, Vol. 18 (3/3), (2020), No. 1939.

[5] Pavlović G., Savković M., Zdravković N., Marković G., Gašić M., Optimization of the welded i-girder of the double-girder bridge crane, MTC AJ, Vol. 16 (3/3), (2018), No. 1667.

[6] Ostrić D., Tošić S., Cranes, Institute for Mechanization of the Faculty of Mechanical Engineering of the University in Belgrade, Serbia, (2005).

[7] prEN 13001–3–1, Cranes – General design – Limit states and proof of competence of steel structures, Eurocode 3, CEN - European Committee for Standardization, Brussels, Belgium, (2010).

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките