Научный доклад ID 2113 : 2021/3
АНАЛИТИЧНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СИЛАТА НА ОС НА ТОВАРЕН ВАГОН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ

Милан Бижич, Драган Петрович

Настоящата статия представя методика за аналитично изчисляване на якостта на оста на товарен вагон в съответствие с европейските стандарти. Разгледана е оста на стандартната колесна пара за товар за нормално междурелсие и осово натоварване от 22,5 t. Обсъждат се и се анализират авторитетните натоварвания на оста, които произлизат от масата на превозното средство и спирането.

Дадена е принципната схема на натоварванията на осите, както и начинът за определяне на количествените стойности на всички натоварвания в съответствие с европейските стандарти. Проведена и експонирана е процедурата за определяне на експлоатационните и допустимите напрежения и доказване на якостта на оста. Получените резултати се проверяват от резултатите от числено изчисление, извършено в софтуерния пакет Ansys.


Изчисление на якост Ос на товарния вагон Железопътни превозни средстваStrength calculation Freight wagon axle Railway vehiclesМилан Бижич Драган Петрович

BIBLIOGRAPHY

[1] W. Schütz, A history of fatigue, Engineering Fracture Mechanics, Volume 54, Issue 2, pp. 263-300, 1996.

[2] M. Novosad, R. Fajkoš, B. Reha, R. Rezniček, Fatigue tests of railway axles, Procedia Engineering, 2, pp. 2259–2268, 2010.

[3] L. Náhlík, P. Pokorný, M. Ševčík, R. Fajkoš, P. Matušek, P. Hutař, Fatigue lifetime estimation of railway axles, Engineering Failure Analysis, Volume 73, pp. 139-157, 2017.

[4] F. Dikmen, M. Bayraktar, R. Guclu, Determination of critical section of wagon axle by considering dynamic and safety factors, Alexandria Engineering Journal, Volume 58, Issue 2, pp. 611-624, 2019.

[5] M. Filippini, M. Luke, I. Varfolomeev, D. Regazzi, S. Beretta, Fatigue strength assessment of railway axles considering small-scale tests and damage calculations, Procedia Structural Integrity, 4, pp. 11-18, 2017.

[6] B. Asngali, A. Susanto, M.F. Subkhan, I. Martinez, K. Yamada, F. Majedi, Static Analysis of Railway Axle using Finite Element Method and Monitoring of Railway Bearing Based on Vibration Analysis, Journal of Physics: Conference Series, 1845, 012037, pp. 1-7, 2021.

[7] EN 13103, Railway applications - Wheelsets and bogies - Non-powered axles - Design method 2010.

[8] Ralev V., Atmadzhova D., STRENGTH CALCULATIONS OF WHEELS FOR PASSENGER BOGIES, International Scientific Conference ”TRANSPORT - 2019” Scientific journal http://www.mtc-aj.com Mechanics Transport Communications, issue No 17 2367-6620 (online) VI-40 - VI-51, 2019.

[9] Atmadzhova D., Monograph, ”STUDY OF WAGON WHEELS - FORCES AND DYNAMICS OF INTERACTION” WHEEL-RAILWAY ”, Publishing House” Avangard Prima ”ISBN 978-619-239-456-1, 2020.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie