Научен доклад ID 2109 : 2021/3
КАЧЕСТВО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ – ФАКТОР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Красимир Кръстанов

Развитието на науката и предлагането на нови научни постижения, на иновации, влияе благоприятно на дейността на бизнеса, чрез прилагането и използването на нови технологии, както и на съвременна научноизследователска инфраструктура. В статията се прави характеристика на Националната стратегията за развитие на научните изследвания в България, като се отчитат заложените приоритети, и възможностите за тяхната реализация, чрез която може да се постигне основната цел – превръщането на България в привлекателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии.

Осигуряването на по-високо качество на изследванията и иновациите, включително за създаване на подходяща среда е част от стратегията за насърчаване на бизнеса да инвестира в научни разработки. Развитието на научноизследователската дейност е в пряка зависимост от средствата за нейното финансиране и от състоянието на научната инфраструктура. От своя страна наличието и усъвършенстването на модерна научна инфраструктура води до мотивиране на млади учени да извършват своите научни изследвания именно тук, в страната си.


научни изследвания качество критерии мерки конкурентоспособност устойчивост финансиранеresearch quality criteria measures competitiveness sustainability financingКрасимир Кръстанов

BIBLIOGRAPHY

[1] Vaysilova, E., Predizvikatelstvata na 21 vek pred vissheto obrazovanie i v chastnost pred VTU „T. Kableshkov”, Nauchno spisanie Mehanika, transport, komunikatsii, tom 16, broy 1/2018 g., statiya № 1557, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
( [1] Вайсилова, Е., Предизвикателствата на 21 век пред висшето образование и в частност пред ВТУ „Т. Каблешков”, Научно списание Механика, транспорт, комуникации, том 16, брой 1/2018 г., статия № 1557, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) )

[2] Godishen doklad na rektora na VTU „Todor Kableshkov”, 2020 g., www.vtu.bg
( [2] Годишен доклад на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков”, 2020 г., www.vtu.bg )

[3] Gergova N., Benchmarking - instrument za otsenka i analiz na kachestvoto na vissheto obrazovanie v Balgariya, ISBN 978–954–12–0258-6, 2019g.
( [3] Гергова Н., Бенчмаркинг - инструмент за оценка и анализ на качеството на висшето образование в България, ISBN 978–954–12–0258-6, 2019г. )

[4] Daniela Todorova, Ustoychivata vrazka „Obrazovanie-nauka-biznes“ – klyuch kam ustoychivo razvitie na Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov“ , sp. Mehanika Transport Komunikatsii, br. 3/1, 2019, ISSN 1312-3823
( [4] Даниела Тодорова, Устойчивата връзка „Образование-наука-бизнес“ – ключ към устойчиво развитие на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ , сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3/1, 2019, ISSN 1312-3823 )

[print], ISSN 2367-6620

[online]

[5] Evropeyski semestar tematichen informatsionen dokument nauchni izsledvaniya i inovatsii, ttps://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_research-innovation_bg.pdf
( [5] Европейски семестър тематичен информационен документ научни изследвания и иновации, ttps://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_research-innovation_bg.pdf )

[6] Ministerstvo na obrazovanieto i naukata, Reytingova sistema 2021g., http://rsvu.mon.bg
( [6] Министерство на образованието и науката, Рейтингова система 2021г., http://rsvu.mon.bg )

[7] Natsionalen statisticheski institut, www.nsi.bg
( [7] Национален статистически институт, www.nsi.bg )

[8] Natsionalna patna karta za nauchna infrastruktura 2020-2027g., Portal za obshtestveni konsultatsii (strategy.bg), https://www.strategy.bg/ Public Consultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5933
( [8] Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027г., Портал за обществени консултации (strategy.bg), https://www.strategy.bg/ Public Consultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5933 )

[9] Natsionalna strategiya za razvitie na nauchnite izsledvaniya v Republika Balgariya 2017-2030 g., Portal za obshtestveni konsultatsii (strategy.bg), https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/...
( [9] Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г., Портал за обществени консултации (strategy.bg), https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/... )

[10] Operativen plan za izpalnenie na parviya etap na Natsionalna strategiya za razvitie na nauchnite izsledvaniya v Republika Balgariya 2017 – 2030, Operativen-plan-za-izpalnenie-na-parviya-etap-na-Natsionalna-strategiya-za-razvitie-na-nauchnite-izsledvaniya-v-Republika-Balgariya-2017-–-2030-pr.pdf (armf.bg), http://rnda.armf.bg/
( [10] Оперативен план за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030, Оперативен-план-за-изпълнение-на-първия-етап-на-Национална-стратегия-за-развитие-на-научните-изследвания-в-Република-България-2017-–-2030-pr.pdf (armf.bg), http://rnda.armf.bg/ )

[11] Strategiyata za inteligenten, ustoychiv i priobshtavasht rastezh Evropa 2020, EVROPA 2020: Strategiya za inteligenten, ustoychiv i priobshtavasht rastezh (strategy.bg), https://www.strategy.bg/Publications/View.a...
( [11] Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020, ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (strategy.bg), https://www.strategy.bg/Publications/View.a... )

[12] Strategiyata za razvitie na vissheto obrazovanie v Republika Balgariya za perioda 2021 - 2030 godina, https://www.mon.bg/bg/143
( [12] Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 година, https://www.mon.bg/bg/143 )

[13] Tsonkov, N., Ikonomicheska sigurnost i ikonomicheska politika, Izd. Siela, S., 2014.
( [13] Цонков, Н., Икономическа сигурност и икономическа политика, Изд. Сиела, С., 2014. )

[14] Lambovska, M., & Todorova, D. (2021). ‘Publish and Flourish’ instead of ‘Publish or Perish’: A Motivation Model for Top-quality Publications. Journal of Language and Education, 7(1), 141-155. https://doi.org/10.17323/jle.2021.11522, https://jle.hse.ru/article/ view/ 11522/12743, https://www.elsevier.com/solutions/scopus/h... content-policy-and-selection

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките