Scientific paper ID 2104 : 2021/3
IMPORTANCE OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS ON THE HIGHWAYS IN TURKEY

Selçuk Duranlar

Road transport activities are among the most preferred reasons because they deliver services eherever they are located anda re copatible with other modes of transport. In addition, Turkey’s geopolitical structure, young population and having a large fleet of road transport is done by road cause of domestic transportation. It should not be forgotten the importance of international trade with the effect of globalization.

It is obvious that the safety of people who are involved in the stages such as storage, handling and transportation of the dangerous substance, as well as those living on the environment lasts for many years and every event can lead to loss of life or diseases during the transportation of dangerous goods. Chemicals can spread and accumalet very far. The presence of hazardous substances carries risks and s the parties to be more careful in the procedures to be followed during the transportation of these substances.

In this study, the concept of adequacy of professional competence activities in road transport was studied by revealing the importance of education competence actives in road transport and also studied contribution to the transport sector of professional qualifications and training policies applied in the road transportation in Turkey.


Турция транспорт магистрала опасни материали професионална компетентностTurkey Transportation Highway Hazardous Materials Professional Competence Selçuk Duranlar

BIBLIOGRAPHY

[1] ACER, A., vd. (2013) “Tehlikeli Madde Taşımacılığı Temel Eğitimi”, İstanbul: TUGEM.

[2] ADR 2013, European Agreement C ADR 2013, European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2013/13contentse.html, Erişim tarihi:oncerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2013/13contentse.html, Erişim tarihi:

[3] AKIN B., “Rekabetçi Üstünlük ve Teknoloji: Küresel Bir Yaklaşım”, Verimlilik Dergisi, 1999, ss. 23-57, s. 38.

[4] KAYNAK R., “Taşıma Sistemleri”, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları,

[5] ORHAN O.,E.,, “Dünyada ve Türkiye’ de Lojistik Sektörünün Gelişimi”, İTO Yayınları, İstanbul, 2003, ss. 45-46.

[6] TANBAŞ, E., (2012)”Tehlikeli Madde Taşımacılığında Uluslararası Düzenlemelerin Işığında Türkiye’deki Mevcut Mevzuat Yapısı ve Eğitim Sisteminin Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

[7] TANYAŞ, M.,“Lojistik Temel Kavramlar”, İİBF Yayınları, Mersin, 2011, ss. 13-14

[8] UZEL E.,, DURDAĞ C, “Sürücülerin Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimine Bakış Açıları Hakkında Kalitatif Bir Çalışma” Beykoz Akademi Dergisi, 2(1), s.55-73.

[9] UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilen Kuruluş/Kişiler, www.tmkt.gov.tr, Erişim tarihi:

[10] Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu, 2007. Tehlikeli Malların Karayolu İle Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Cenevre

[11] Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği, 24.10.2013 tarihi ve 28801 sayılı Resmi Gazete

 

 

 

This site uses cookies as they are important to its work.

Accept all cookies
Cookies Policy