Научен доклад ID 2102 : 2021/3
АЛТЕРНАТИВИ ЗА ИНТЕРМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ В ТУРЦИЯ

Симоен Ананиев, Селчук Дуранлар

В Турция тежестта на автомобилния транспорт над транспортната система непрекъснато нараства. В резултат на това нарастването на разходите, непродуктивното използване на пътищата, възникването на шум и замърсяване на околната среда, доведоха до изграждане на небалансирана транспортна система. От първите години на републиката до началото на Втората световна война железниците, които имат основно значение за развитието на Турция, са изхвърлени на заден план след 1950 г. В Турция се нуждае от транспортна система, която е надеждна, балансиран и отчитаща нуждите и интересите на общността и страната.

В това изследване е проучено значението на интермодалния транспорт, с цел да се подобри работата и намали загубата на време, на дългите опашки при влизането и излизането на камиони на Митница Капъкуле, която се намира в Западните порти на Одрин и има важно място във външната търговия на Турция.


Турция Одрин Капъкуле ТИР интермодален транспортTurkey Edirne Kapıkule TIR Intermodal TransportationСимоен Ананиев Селчук Дуранлар

BIBLIOGRAPHY

[1] Çancı, M. ve Türkay, M. (2006). “Marmaray’da Yük Taşımacılığı ve Çok Modlu Sistemle Entegrasyonu”. www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/3107.pdf (2008).

[2] Çekerol, Gülsen Serap, “Lojistik Açıdan İntermodal Yük Taşımacılığı ve Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri Dağıtımı İçin Bir Uygulama” Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi. 2007

[3] Glen D Este, “An Event-Based Approach to Modelling Intermodal Freight Systems”, In Proceedings of 7 th WCTR, Vol. 4, Sydney, Australia, 1995

[4] Türkiye İstatistik Kurumu, https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKatego... Erişim Tarihi:18.03.2021

[5] Ticaret Bakanlığı, https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ti... Erişim Tarihi:18.03.2021

[6] Deniz Ticaret Odası, https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/yay... Erişim Tarihi:18.03.2021

[7] Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, https://www.utikad.org.tr/images/HizmetRapo... Erişim Tarihi:18.03.2021

[8] Deniz Ticaret Odası https://www.denizticaretodasi.org.tr/media/...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките