Научен доклад ID 2101 : 2021/3
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ НА БАЛКАНИТЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС МОДЕЛИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Васко Василев, Ангелина Миликина, Елица Благоева

Динамиката на транспортните процеси на Балканите през последните 10 години доведе до значителни промени, както в структурата на регионалния транспортен пазар, така и в стратегическата ориентация на различните видове транспорт. Това налага необходимостта да се обърне сериозно внимание на стратегическия анализ на страната. Конкурентни държави в нарастването на трафика на европейския континент са държавите от Балканския полуостров - България, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Турция, Румъния. При определянето на транспортната политика в балканските страни са важни техните стратегически идеи, концепции и визии. Те уточняват основните цели във времето, структурите на транспортните системи, както и количествените и качествени параметри на очакваните резултати от транспортната дейност. Погледнато от гледна точка на отделните страни, тези параметри са все още широки, обикновено минимални (осигуряващи нормално възпроизвеждане) и максимални като оптимистична граница на успеха. Важно условие за интеграцията на транспортните системи на балканските страни в единната транспортна система на ЕС е тяхното устойчиво иновационно и инфраструктурно развитие с приблизително еднакви темпове. Това не изключва елемента на конкуренция, но в същото време е важен фактор за ефективността на транспортните услуги в ЕС като цяло.


транспорт транспортни коридори стратегически предимства инегрирано развитие конкурентноспособностtransport transport corridors strategic advantages integrated development competitivenessВаско Василев Ангелина Миликина Елица Благоева

BIBLIOGRAPHY

[1] Obshta strategicheska ramka za finansirane na ES na nauchnite izsledvaniya i inovatsiite, Komitet na regionite, EDUC-V-014, 2011 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/...
( [1] Обща стратегическа рамка за финансиране на ЕС на научните изследвания и иновациите, Комитет на регионите, EDUC-V-014, 2011 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... )

[2] Programa „Horizont 2020“za izsledvaniya i inovatsii na ES za perioda 2014-2020g. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020...
( [2] Програма „Хоризонт 2020“за изследвания и иновации на ЕС за периода 2014-2020г. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020... )

[3] ИНТЕГРИРАНА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГИЯ В ПЕРИОДА ДО 2030 г. http://www.optransport.bg/upload/docs/Integ...

[4] Obshtata strategicheska ramka na Evropeyskiya sayuz (Prilozhenie 1 kam Reglament (ES)№1303/2013) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/...
( [4] Общата стратегическа рамка на Европейския съюз (Приложение 1 към Регламент (ЕС)№1303/2013) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... )

[5] Reglament (ES) № 1315/2013 - Transevropeyska transportna mrezha (TEN-T) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/...
( [5] Регламент (ЕС) № 1315/2013 - Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... )

[6] Stivan Dzhonsan , „Kak se razhdat dobrite idei”, izd. „Iztok – Zapad”, Sofiya 2012
( [6] Стивън Джонсън , „Как се раждат добрите идеи”, изд. „Изток – Запад”, София 2012 )

[7] Asenov, A. I. Stoyanov. Organizatsionno proektirane i reinzhenering, Uchebno pomagalo, V. Tarnovo, Abagar, 2011.
( [7] Асенов, А. И. Стоянов. Организационно проектиране и реинженеринг, Учебно помагало, В. Търново, Абагар, 2011. )

[8] Asenov, A. I. Emilova. Upravlenie i povedenie v organizatsiite, Uchebno pomagalo, V. Tarnovo, Abagar, 2011.
( [8] Асенов, А. И. Емилова. Управление и поведение в организациите, Учебно помагало, В. Търново, Абагар, 2011. )

[9] Bogdanova, M. tsvetanova, Ev. Mrezhovi podhod za izsledvane na regionalnite inovatsionni sistemi.//Dialog, br. Tematichen II, 2012, s. 199-218. http:www.uni-svishtov.bg/ dialog/.
( [9] Богданова, М. цветанова, Ев. Мрежови подход за изследване на регионалните иновационни системи.//Диалог, бр. Тематичен II, 2012, с. 199-218. http:www.uni-svishtov.bg/ dialog/. )

[10] Chobanova, R. Inovativnost na natsionalnata ikonomika. Sofiya, Akad. izd. Prof. Marin Drinov, 2012.
( [10] Чобанова, Р. Иновативност на националната икономика. София, Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012. )

[11] S. Ananiev, Imat li badeshte „Zelenite balkanski koridori” ZhIT S. Ananiev, broy 1 /2012
( [11] С. Ананиев, Имат ли бъдеще „Зелените балкански коридори” ЖИТ С. Ананиев, брой 1 /2012 )

[12] HaCon Ingenieurgesellschaft GmbH - Proektat CREAM - Tehnicheski i operativni inovatsii, realizirani na evropeyski zhelezopaten koridor za tovaren prevoz, yuli 2012 g.
( [12] HaCon Ingenieurgesellschaft GmbH - Проектът CREAM - Технически и оперативни иновации, реализирани на европейски железопътен коридор за товарен превоз, юли 2012 г. )

[13] Radkov Y. Inovatsiite (Sistemniyat podhod i upravlenie na inovatsionnite protsesi) Izd. „Abagar” v. Tarnovo2012 G.
( [13] Радков Й. Иновациите (Системният подход и управление на иновационните процеси) Изд. „Абагар” в. Търново2012 Г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките