Научен доклад ID 2098 : 2021/3
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВА ПРЕД ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

Николай Цонков

Българската туристическа индустрия е бързо развиваща се и динамична. В него работят приблизително 400 000 души, което представлява 10% от активното население. В същото време туризмът допринася с 13% от брутния вътрешен продукт. През последните години броят на туристите непрекъснато нараства. Тези данни говорят, че българската държава трябва да обърне сериозно внимание, като приеме целенасочена държавна политика за развитие на индустрията и популяризиране на българските туристически дестинации. Основен въпрос е какви туристи иска България според туристическите ресурси в държавата.

Възходът на туристическата индустрия беше спрян от началото на кризата Ковид-19, която доведе до голяма глобална икономическа трансформация. Кризата е възможност да се анализират проблемите и да се очертае стратегия за решаването им. През последните две години наблюдаваме сериозен спад на световно ниво. Едно от големите предизвикателства пред туристическия бранш в България е осигуряването на квалифицирана работна ръка за сезонна заетост.

Целта на настоящия доклад е да анализира ситуацията и да очертае проблемите и възможностите за развитие на българския туризъм. Авторът използва различни подходи за постигане на целта като системен, териториален и икономически.


Туризъм човешки ресурси Covid-19 криза България реклама материална база икономика.Tourism human resources Covid-19 crisis Bulgaria advertisement material base economy. Николай Цонков

BIBLIOGRAPHY

[1] Dokova, S., Petrov, K., Tsonkov, N. (201) Geoikonomika I Regionalno razvitie. Izdatelstvo na UNSS. Sofia.

[2] Ribov, M. (1994) Konkurentziq I konkurentnost na turisticheskiq product. Izd. Stopanstvo. Sofia.

[3] Tonchev, Tz. Osnovni polojeniq na strategiqta za “Ustoichivo razvitie na bulgarskiq turizam za perioda 2005 - 2010”.

[4] Ministerski savet na R Bulgaria (2003) Nacionalna strategiq za regionalno razvitie.

[5] Turisticheski menigment I razvitie, knigka 1, 2006.

[6] PHARE tourism program, project: BL 93. 03. „Marketing Strategy for Bulgarian Tourism, 1996.

[7] www.competitiveness.bg

[8] Ministerstvo na turizma na R Bulgaria. https://www.tourism.government.bg

[9] Nacionalen Statisticheski Institut. https://www.nsi.bg

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките