Научен доклад ID 2096 : 2021/3
ИНИЦИАТИВИ И ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ НА НАТО ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ

Десислава Йосифова

Климатичните промени влияят върху изпълнението на основните дейности на НАТО и по трите негови мисии. Алиансът може да допринесе за смекчаване на климатичните промени чрез технологични иновации, съответни инвестиции, вкл. чрез създаване и утвърждаване на култура на екологично съзнание. Докладът има за цел да представи развитието на някои екологични решения в НАТО, вкл. аспекти на тяхното финансово-икономическо отражение върху транспортно-логистичните дейности на Алианса. Прави се преглед на начина, по който са разработени и използвани зелени стратегии и технологии за посрещане на текущи екологични предизвикателства пред НАТО и сектора на сигурността в глобален мащаб. Споделя се схващането, че организация като НАТО няма функции да бъде световен лидер в борбата с изменението на климата, но може да бъде сериозен фактор при управлението на околната среда по отношение на предвидимостта и моделирането на климатичните промени.


разходи за гориво; енергийна ефективност; зелени решения; НАТОfuel costs; energy efficiency; green solutions; defenceДесислава Йосифова

BIBLIOGRAPHY

[1] Ofitsialen sayt na NATO, https://www.nato.int/
( [1] Официален сайт на НАТО, https://www.nato.int/ )

[2] Heise, R. NATO is responding to new challenges posed by climate change https://www.nato.int/docu/review/articles/2...

[3] Staneva, V., Petkov, T., Model za osiguryavane prozrachnost na razhodite po nazemnoto obsluzhvane i letishtnite taksi, MNK ”TRANSPORT - 2011”, sp.„Mehanika, transport, komunikatsii“, br. 3, 2011, ISSN 1312-3823
( [3] Станева, В., Петков, Т., Модел за осигуряване прозрачност на разходите по наземното обслужване и летищните такси, МНК ”ТРАНСПОРТ - 2011”, сп.„Механика, транспорт, комуникации“, бр. 3, 2011, ISSN 1312-3823 )

[4] Hornitschek, M. War Without Oil: A Catalyst or True Transformation, Alabama, Maxwell Air Force Base: Center for Strategy and Technology, 2006, dostapno na: https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA4633...
( [4] Hornitschek, M. War Without Oil: A Catalyst or True Transformation, Alabama, Maxwell Air Force Base: Center for Strategy and Technology, 2006, достъпно на: https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA4633... )

[5] Deloitte LLP, “Energy Security – America’s Best Defense”, Deloitte, www.deloitte.co, dostapno na: https://www.offiziere.ch/wp-content/uploads...
( [5] Deloitte LLP, “Energy Security – America’s Best Defense”, Deloitte, www.deloitte.co, достъпно на: https://www.offiziere.ch/wp-content/uploads... )

[6] Larsen, Kristian K. Unfolding Green Defense: Linking Green Technologies and Strategies to Current Security Challenges in NATO and the NATO Member States. Centre for Military Studies, 2015, www.jstor.org/stable/resrep05270.

[7] Shactman, N. “Senate Votes to Save the Navy’s ‘Great Green Fleet“ https://www.wired.com/2012/11/senate-green-...

[8] Vaysilova, E., Vliyanie na integriranata otchetnost varhu konkurentosposobnostta na predpriyatiyata, Nauchno–prakticheska konferentsiya „Balgarskata mechta – pozitivnata kontseptsiya“, NBU, 2019, ISBN 978-619-233-131-3, str. 361-374
( [8] Вайсилова, Е., Влияние на интегрираната отчетност върху конкурентоспособността на предприятията, Научно–практическа конференция „Българската мечта – позитивната концепция“, НБУ, 2019, ISBN 978-619-233-131-3, стр. 361-374 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките