Научен доклад ID 2092 : 2021/3
МОДЕЛИРАНЕ ЧРЕЗ ГРАФ НА НАДЕЖДНОСТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОДАВАТЕЛНОТО ЗАДВИЖВАНЕ ПО ОС Z НА МЕТАЛОРЕЖЕЩА МАШИНА С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ

Владимир Бояджиев

Създаването на цялостен надеждностен модел на сложен технически обект (СТО) е принципно трудна задача по обективни причини. Основната трудност се състои в необходимостта от обхващане на многообразието на цялата палитра от механизмите на възникване на експлоатационните откази: в механичната, електрическата и други части на СТО. А задачата за изграждане на цялостен модел на надеждностното поведение на СТО е важна, защото само чрез него могат да бъдат разкрити взаимовръзките между отделните надеждностни процеси в разглеждания обект. Важността на тази задача се увеличава и заради конкретните условия, при които работи технологичното оборудване за нуждите на транспортния отрасъл в България. Немалка част от него е в значителна степен морално и физически остаряла с всичките произтичащи от това обстоятелство проблеми относно експлоатационната му надеждност. Конкретен обект на настоящото изследване е комплектуващата система на „подавателно задвижване по ос z” на металорежеща машина (ММ) с цифрово-програмно управление (ЦПУ). Изграждането на модела става въз основа на теорията на графа – той дава възможност за включването в един модел на експлоатационни откази със значително разнообразие в механизмите на проявление. Изграждането на модела става на няколко етапа, като всеки следващ етап се реализира въз основа на предишния.


надеждност моделиране граф подавателно задвижване металорежеща машинаreliability modeling graph feed drive metal cutting machineВладимир Бояджиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Young Ho Chae, Seung Geun Kim, Poong Hyun Seong, Reliability of the system with loops: Factor graph based approach, Reliability Engineering & System Safety, Volume 208, 107407, April 2021, ISSN: 0951-8320, 2021 Elsevier Ltd.

[2] Seung Ki Shin, Young Gyu No, Poong Hyun Seong, Improvement of the Reliability Graph with General Gates to Analyze the Reliability of Dynamic Systems That Have Various Operation Modes, Nuclear Engineering and Technology, Volume 48, Issue 2, Pages 386-403, ISSN: 1738-5733, 2021, Korea Nuclear Society.

[3] Amlana Panda, Ashok Kumar Sahoo, Ramanuj Kumar, Diptikanta Das, A concise review of uncertainty analysis in metal machining, Materials Today: Proceedings, Volume 26, Part 2, 2020, Pages 1734-1739, ISSN: 2214-7853, 2021, Elsevier Ltd.

[4] Tate Shorthill, Han Bao, Hongbin Zhang, Heng Ban, A novel approach for software reliability analysis of digital instrumentation and control systems in nuclear power plants, Annals of Nuclear Energy, Volume 158, 108260, ISSN: 0306-4549, August 2021, Elsevier Ltd.

[5] Hui Xiao, Minhao Cao, Balancing the demand and supply of a power grid system via reliability modeling and maintenance optimization, Energy, Volume 210, 118470, ISSN: 0360-5442, 2021, Elsevier Ltd.

[6] YeMa, Yuanying Chi, Di Wu, Rui Peng, Shaomin Wu, Reliability of integrated electricity and gas supply system with performance substitution and sharing mechanisms, Reliability Engineering & System Safety, Volume 212, 107587, ISSN: 0951-8320, August 2021, Elsevier Ltd.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките