Научен доклад ID 2091 : 2021/3
ПРИЛОЖЕНИЯ НА АЙ ТРЕКИНГ ТЕХНОЛОГИЯТА В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

Зоя Хубенова1, Филип Илиев2

Работната среда на шофьорите на пътя е силно динамична и поставя редица предизвикателства и изисквания към тях – да работят продължителни периоди от време при постоянно търсене на информация за пътната обстановка, като от шофьора се очаква бърза оценка на ситуациите, своевременни реакции и оптимални решения в бързо променяща се среда. Проблемът за правилното разпределение на визуалното внимание върху отделните части на пътя и приборите в автомобила се оказва съществен при определяне ефективността и безопасността по време на шофиране. Разпределението на вниманието е важен елемент в когнитивните функции на човека за изграждане на мисловни модели за обкръжаващата среда и отразява способността на мозъка да реагира адекватно на различни стимули или задачи в наложен темп, дефицит от време и под въздействието на редица фактори от околната среда. В статията се разглеждат възможностите, предлагани от окулографията (проследяване на очите), за изследване разпределението на зрителното внимание на водачи на МПС по време на обучение и при управление в реални условия. Показани са възможностите на лабораторията в ИКИТ-БАН за провеждане на такъв вид изследвания.


окулография ай трекер зрително внимание водач на МПС автомобилен транспортoculography eye tracker visual attention driver road transportЗоя Хубенова Филип Илиев

BIBLIOGRAPHY

[1] The impact of emerging technologies on the transport system. Policy Dept. for Structural and Cohesion Policies Directorate – General for Internal Policies PE 652.226, Nov. 2020

[2] Chan M., Singhal A., The emotional side of cognitive distraction: Implications for road safety // Accident Analysis and Prevention. 2013, Vol. 50, p. 147-154

[3] Starnbarg R., Kognitivna psihologiya, izd. „Iztok-Zapad”, 2012
( [3] Стърнбърг Р., Когнитивна психология, изд. „Изток-Запад”, 2012 )

[4] Horsley M., M. Eliot, Current Trends in Eye. Tracking Research, Editors, Springer, NYork, 2014

[5] https://svettsova.com/blogi/oculografia/ (accessed: 10.06.2021)

[6] Galley, N., D. Betz, C. Biniossek, (2015). Fixation durations – why are they so highly variable. Unpublished. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3128.1769

[7] Hubenova Z., K. Metodiev, S. Dimitrova, L. Alexiev, Usage of Eye Tracker Technology in Examining Attention Distribution of Operators of UAV, Journal Aerospace Research in Bulgaria, Vol. 33, 2021, Sofia

[8] Metodiev, K., A Tool for Estimating Saccade Kinematics, Sixteenth international scientific conference SES’ 2020, Proceedings, p. 150-157, Sofia, 2020

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките