Научен доклад ID 2081 : 2021/3
ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ В СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ

Станислав Филип, Любица Филипова, Надя Дубровина

Авторите на статията представят анализ на напредъка на пътната безопасност в Словашката Република и избрани държави-членки на ЕС по отношение на стратегическите документи на страната и стратегическия план на ЕС за пътната безопасност. Статията се фокусира най-вече върху статистическите данни за броя на пътнотранспортните катастрофи с фатален изход, както и върху причините за пътнотранспортните произшествия. Тази статия има за цел да анализира стратегическия процес на осъществяване на пътната безопасност и да посочи правдоподобно причинно-следствено развитие на решаващи фактори в рамките на ЕС, в Словашката Република и избрани държави -членки на ЕС.


Пътна безопасност Стратегия на ЕС за пътна безопасност Национален план за пътна безопасност на Словашката Република Оценка на ситуацията на пътната безопасност в Словашката Република.Road safety EU road safety strategy National Road Safety Plan of tСтанислав Филип Любица Филипова Надя Дубровина

BIBLIOGRAPHY

[1] WORLD HEALTH ORGANISATION.2018. Global Status. Report of Road Safety. https://www.who.int/publications/i/item/9

[2] EUROPEAN COMISSION (2018), Europe on the move – Sustainable mobility for Europe: safe, connected and clean, COM (2018) 293 final.

[3] MOBILITY AND TRANSPORT.2022.Road safety. 4000 fewer people lost their lives on EU roads in 2020 as the death rate falls to an all-time low. https://ec.europa.eu/transport/ modes/ road/ news/2021-04-20-road-safety_sk

[4] EUROPEAN COMISSION.2019. Commission staff working document. EU Road Safety Policy Framework 2021 – 2030 – Next steps towards ô Vision Zero”. https://ec.europa.eu/ transport/road_safety/sites/default/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf

[5] MOBILITY AND TRANSPORT. 2022. European Road Safety Charter. https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ersc...

[6] EUROPEAN COMMISSION. 2020. Road Safety. Key Figures 2020. https://ec.europa.eu /roadsafety/

[7] MINISTRY OF TRANSPORT AND CONSTRUCTION SR.2016. Strategic Transport Plan until 2030 – II. phase. https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprav... strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030

[8] MINISTRY OF TRANSPORT AND CONSTRUCTION SR.2020. Strategy for Road Safety Enhancement in the Slovak Republic in the years 2011 - 2020. Bratislava. ISBN 978-80-8076-097-7.

[9] PRESIDIUM OF THE POLICE FORCE.2021.Evaluation of the traffic safety situation for 12 months 2022. https://www.minv.sk/swift_data/source/polic... prezentacie_dbs/2020/Vyhodnotenie DBS za rok 2020 def.pdf

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките